lunes, 10 de octubre de 2011

Preguntes pel ple ordinari d'octubre.

PREGUNTES PEL PLE ORDINARI D’OCTUBRE

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS les següents preguntes per què puguin ser respostes en la mateixa sessió plenària:
1) Durant la legislatura anterior el govern municipal va estar realitzant diferents actuacions per intentar depurar les responsabilitats pertinents en el cas dels episodis de males olors a la zona de Ponent del municipi, conseqüència de la mala gestió dels porcins que ens arriben des dels municipis veïns de Montroig i Montbrió. Donat que aquesta qüestió s’ha vist agreujada durant aquest estiu: quina determinació pensa prendre el govern actual davant les queixes veïnals al respecte que ens costen?
2) Durant aquests mesos hem preguntat en diferents ocasions sobre l’estat i el futur de les obres relacionades amb el Barri Antic com són el Forn del Tallero i la Torre del Llimó. Si, per una banda, hem tingut que acceptar i entenem que les obres d’acabament del Teatre Auditori no es podran tirar endavant aquesta legislatura, des del NMC creiem que no es poden aturar o retardar les obertures de dues noves infraestructures que estan pensades per donar servei a la zona del Barri Antic, Perellada i Pinaret; per quan doncs es pensa posar en funcionament i obrir al públic i quin pla d’usos se’ls hi destinarà finalment?
3) Al igual que comentàvem en la pregunta anterior i donat que creiem que no es poden abandonar o retardar segons quin tipus de projectes, l’aparcament de davant de l’Ajuntament estava previst que obrís durant el mes de setembre; per quan finalment es podrà gaudir del mateix?; quins inconvenients hi ha hagut per no haver acomplit aquesta previsió?;

4) Durant els darrers mesos, davant de la contradicció que ja hem fet pal.lesa de la intenció d’augmentar al contribuent el preu de la neteja viària i de la recollida d’escombraries, ens han arribat múltiples queixes ciutadanes al voltant de la mala qualitat de les mateixes (per exemple, en els casos del Port, Regueral, Eixample, Vilafortuny, Perellada, Ponent...). Voldríem preguntar doncs al govern a què creu que es deguda aquesta davallada del servei i si pensa prendre mesures immediates al respecte.
5) Veïns del Barri de La Llosa ens han fet arribar les seves queixes sobre el fet de què consideren que les obres de la seva Primera Fase de Remodelació encara no s’han acabat ja que encara manca arranjar la nova connexió telefònica. Quines gestions s’estan realitzant per agilitzar aquesta molèstia dels ciutadans que, d’altra banda, ja han pagat les contribucions especials corresponents;
6) El Barri de l’Eixample Platja és històricament dels que menys inversió pública municipal acumula. Al mateix temps que hi ha una mancança greu de serveis públics, són molt necessàries les adequacions de molts dels seus carrers i places, sobretot pel que respecta a acomplir els criteris d’accessibilitat i respir en una zona molt densa de població. Quines són les inversions que el govern actual calcula que hi pot destinar durant aquesta legislatura en aquest sentit?
7) Finalment, ens agradaria preguntar sobre la voluntat del govern actual de desenvolupar el concepte de Policia de Barri per tot el municipi. És un tema del qual se’n ha parlat molt però no ens queda clar quina és la seva continuïtat, i és per això que li preguntem al govern quin és el seu posicionament al respecte.