viernes, 30 de noviembre de 2012

Retall de premsa del 30-11-12: S'aproven les ordenances fiscals per al 2013, després que el govern desestimi totes les al·legacions de l'oposició ...

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
S'aproven les ordenances fiscals per al 2013, després que el govern desestimi totes les al·legacions de l'oposició excepte una del PSC.

Imatge de la sala de plens, ahir al matí.

En la sessió ordinària d’ahir, es van aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’any 2013 i es van resoldre les al·legacions presentades pels dos grups de l’oposició. En aquest punt, el regidor d’Hisenda –Ramon Llobet– va fer cinc cèntims de les principals dades de les taxes per a l’any vinent. Va recordar que l’IBI es redueix un 10% (amb un coeficient que es quedarà fixat en un 0,84), la congelació de les taxes de les escombraries i de l’impost de circulació, així com una pujada de la resta d’impostos d’un 2,2% d’acord amb l’IPC corresponent al mes d’agost.

Desestimades totes les al·legacions del PSC i del NMC, excepte una del PSC.
A continuació, Llobet va fer lectura de les diferents al·legacions presentades pel NMC i pel PSC. El NMC havia demanat una reducció més important de l’IBI i una major baixada de la resta d’impostos que s’apujaran un 2,2%. També havien proposat que s’apliqués un sistema de bonificació per hores a la zona blava per als residents; que els ciutadans que paguessin les seves obligacions de forma avançada (per exemple durant el mes de febrer), se’ls apliqués un descompte del 2% i que es fes una bonificació a aquelles petites i mitjanes empreses locals que contractin habitants del municipi en atur. Després de fer una explicació de cadascuna d’aquestes propostes, Llobet va explicar que el govern havia desestimat totes les al·legacions presentades.
Pel que fa al PSC, el grup socialista havia proposat que es fes una bonificació d’un 75% per als casos de llars amb tots els seus membres aturats i una bonificació del 100% per aquelles llars en situació de no percepció de cap ingrés per al proper 2013. També van proposar dins de l’ICIO (Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres), que la declaració de les obres d’interès general l’estableixi al ple. Aquesta va ser l’única proposta acceptada per l’equip de govern. La resta –modificacions en relació amb la finança de reparació de danys per obres; l’aplicació d’un increment del 2,2% en la taxa d’immobilització, retirada i dipòsit de vehicles i, l’aplicació d’un taxa simbòlica de 2,5 euros en l’expedició d’informes tècnics sobre la disponibilitat d’habitatge i informes d’inserció–, van ser totes desestimades. Finalment, el regidor va afegir que també s’havien acceptat un parell de propostes de caràcter tècnic de la comissió d’hisenda.   
En el torn de l’oposició, el portaveu del NMC –Oliver Klein– va tornar a llegir totes les al·legacions presentades pel seu grup i va lamentar que no se n’hagués acceptat cap, “perquè estaven ben argumentades”. Per la seva part, Robert Benaiges del PSC també va dir que les al·legacions de la seva formació eren “molt senzilles” i, en la línia de buscar bonificacions per a les famílies. Finalment, les ordenances fiscals per a l’any 2013 van ser aprovades, però amb els vots en contra dels regidors del PSC i del NMC.

9è expedient de modificació de crèdit de 653.000 euros.
En l’ordre del dia d’ahir també es van passar un parell de punts de caire econòmic. Per un costat es va aprovar el 9è expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal que puja a 653.000 euros. En aquest punt, l’alcaldessa va explicar que estan obligats a fer-ho per complementar algunes partides relacionades a diferents serveis com recollida d’escombraries, parcs i jardins, entre d’altres. Dalmau va afirmar que es va començar l’any 2012 amb un pressupost prorrogat i per tant, s’han hagut de fer ajustos d’acord amb l’increment de l’IVA. 
El portaveu del PSC –Robert Benaiges– va criticar que, quan es van presentar els pressupostos d’enguany, el govern els titllés de realistes i, ara ja s’arribés a la novena modificació. “Aquest realisme queda desdibuixat per la realitat. Donem de baixa moltes partides de subvencions a entitats, i d’altres àrees pateixen una important reducció com la de Joventut en uns 103.000 euros. Tot té un límit i crec que les polítiques participatives s’han de recolzar econòmicament”, va afirmar.
El regidor del NMC, Oliver Klein, també va criticar que s’hagi de fer una nova modificació i va mostrar-se preocupat per la “viabilitat regidories que estan fent grans sacrificis per sufragar el manteniment d’alguns serveis. Hi ha algunes regidories que no són mimades i crec que les modificacions i l’estalvi també es poden fer en d’altres”. A les crítiques de l’oposició, Dalmau va dir que ja es veurà si són realistes a finals d’any, mentre que el regidor d’Hisenda, Ramon Llobet, va apuntar que aquestes modificacions no s’han fet amb urgència, sinó amb una previsió de treball de sis mesos, per fer quadrar ingressos i despeses. Tant PSC com NMC van abstenir-se en aquest punt.

5è expedient de modificació de crèdit del Patronat de Turisme de 74.900 euros.
També en matèria econòmica, es va aprovar el cinquè expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme per un valor de 74.900 euros. Una quantitat que prové de la liquidació de l’exercici 2011, no com en d’altres casos que es fruit de les baixes i altes de les diferents partides. Robert Benaiges del PSC es va mostrar crític amb això, dient que a l’àrea de turisme es produïa un fet extraordinari en relació amb d’altres àrees, ja que les seves partides s’han incrementat d’una manera molt important. Des del NMC també van criticar que ja s’hagi produït el cinquè expedient i que tot plegat s’ha d’estudiar amb una major previsió. A aquestes afirmacions, Dalmau va dir: “abans, els pressupostos es modificaven més vegades. És difícil ajustar-ho tot al cèntim, al cap de 12 mesos. El pressupost varia i vostès ho saben”. Aquest punt, no va rebre el recolzament de l’oposició que va abstenir-se.

Un tema de personal genera controvèrsia entre PSC i govern.
Quant a temes de personal, un altre dels punts que va generar una certa controvèrsia va ser l’increment de sou per al TAE (Tècnic de l’Administració Especial) interí d’Educació i de Polítiques Actives d’Ocupació. Mercè Dalmau va explicar que aquesta persona va superar unes oposicions i un període de pràctiques i que, encara no se li havia equiparat el sou al seu nivell. 
En aquest punt, Robert Benaiges es va mostrar molt disconforme i va criticar “la política erràtica en relació als recursos humans, ja que en alguns casos es pugen els sous i en d’altres no. Estem retallant pagues, hem acomiadat personal de la casa, per tant, no entenem aquesta situació des del punt de vista del tractament amb la resta de treballadors”. Per contra, Oliver Klein del NMC es va mostrar a favor que s’actualitzés la situació retributiva d’aquest treballador, ja que era un tema pendent. A les paraules de Benaiges, Dalmau va retreure-li que aquest és l’únic cas a tot l’Ajuntament d’una persona amb oposicions i pràctiques completades que té un complement pendent d’aplicació. “No és lògic que al ser un cap de departament, tingui gent per sota seu que tingui un sou més alt”, va dir. Per la seva part, la regidora d’Ensenyament –Carmen Quintana– també va voler apuntar que aquest tècnic de la seva àrea, Joan Roig, va demanar una adequació del seu salari d’acord amb el seu nivell. Segons va dir, inicialment no se li va apujar i, “ha esperat pacientment més de 2 anys. És l’únic treballador que es troba en aquesta circumstància”. Robert Benaiges va insistir en que, “ningú nega que s’hagi de regular aquesta situació, però creiem que no és l’únic cas, ja que en d’altres nivells també s’està donant aquest fet. Per tant, considerem que és un greuge comparatiu”. En aquest punt, el PSC va abstenir-se, mentre que el NMC hi va votar a favor.
La sessió ordinària d’ahir també va aprovar la revisió del Pla d’Emergències Municipals de Cambrils, pel que fa a l’àmbit de protecció civil, manual en cas d’inundacions, accidents de mercaderies per carretera i ferroviaris, contaminació d’aigües mariners i protecció ambiental.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Retall de premsa II del 28-11-12: Els regidors i l'alcaldessa renuncien a cobrar la paga extra de Nadal i donaran els diners a Càritas i a d'altres entitats socials.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
Els regidors i l'alcaldessa renuncien a cobrar la paga extra de Nadal i donaran els diners a Càritas i a d'altres entitats socials.

Un moment de la sessió plenària d'ahir.

Els 21 membres electes de l’Ajuntament de Cambrils van fer pública, durant la sessió plenària d’ahir, la seva renúncia voluntària a cobrar la paga extraordinària de Nadal. Aquest volum de diners, que puja a 43.099,98 euros, tal com va avançar l’alcaldessa Mercè Dalmau, es donaran a Càritas Cambrils i a d’altres entitats locals que treballen en l’àmbit social.
En aquest punt, el portaveu del NMC –Oliver Klein– es va mostrar satisfet d’aquesta decisió i va destacar que és important concretar la destinació d’aquests diners. La regidoria de Promoció Econòmica i primera tinent d’alcalde –Carme Cros– també va voler apuntar que l’any passat, els regidors i regidores de l’Ajuntament també van renunciar a la paga extraordinària de Nadal i, aleshores va servir per a fer un major estalvi en les arques municipals. Enguany s’ha optat per donar els diners que faran cap a les famílies més necessitades del municipi a través d’aquestes entitats socials, un gest de solidaritat que Cros va agrair a la resta de regidors.

Els treballadors municipals no cobraran la paga extraordinària de Nadal d'acord amb el compliment del Decret estatal
Per altra banda, relacionat amb aquest mateix tema, un altre dels punts de l’ordre del dia acordats va ser que els treballadors municipals no cobraran la paga extraordinària de Nadal, d’acord amb el Decret aprovat pel Govern de l’Estat. Dalmau va recordar que aquest Decret és d’obligat compliment. Els dos grups de l’oposició –NMC i PSC– van abstenir-se en aquest punt. El NMC va argumentar que tot i que és d’obligat compliment, és una mesura que no comparteixen perquè s’està arribant a “un extrem exagerat de patiment per a les famílies i d’ofegament per a les economies domèstiques”. En aquesta mateixa línia, el portaveu del PSC –Robert Benaiges– també es va mostrar disconforme, perquè “és l’enèsima vegada que les retallades es carreguen sobre aquest grup de treballadors amb l’argument de la crisi”. Benaiges va proposar que es busquin opcions per pagar aquests diners als treballadors “perquè els diners hi són”, i perquè formen part del sou dels treballadors, malgrat que “a vegades es pensa que és un mena de premi que dóna l’administració”. El portaveu socialista va demanar que s’avancés la paga de juny de 2013. A aquestes peticions, Dalmau va retreure-li que “no es poden fer filigranes amb el Reial Decret” i que s’ha de complir tal qual. Finalment, el regidor d’Hisenda –Ramon Llobet– va afegir que cada setmana manté reunions amb el comitè dels treballadors per tal de buscar solucions adients per a tothom.

Retall de premsa del 28-11-12: ... pregunta sobre la possibilitat que es redueixi la plantilla dels treballadors municipals.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
El PSC pregunta sobre la possibilitat que es redueixi la plantilla dels treballadors municipals.

Façana de l'Ajuntament de Cambrils

Els grups del PSC i del NMC van aprofitar el darrer punt de l'ordre del dia del ple ordinari, celebrat ahir al matí, per formular tot un seguit de preguntes a l'equip de govern. El portaveu del PSC –Robert Benaiges– va demanar explicacions a l'alcaldessa sobre unes afirmacions que havia escoltat a l'Ajuntament. Segons Benaiges, "un treballador d'aquesta casa, membre d'una candidatura, ha anat explicant que s'està preparant un ERO dels treballadors municipals. És una afirmació greu dir que sobren 100 persones en aquesta casa i ens agradaria que ens expliquessin si és veritat o és producte de la imaginació d'aquesta persona".
L'alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va respondre a aquesta pregunta afirmant que, "aquesta pregunta és del tipus "se dice, se comenta, se rumorea"". Dalmau va apuntar que s'haurà d'esperar a tancar els pressupostos de l'any 2013 per veure què passarà. D'altra banda, Benaiges també va demanar tenir el recull de premsa, ja que fa temps que no es facilita aquest servei. L'alcaldessa va ser l'encarregada de respondre a la pregunta explicant que s'havia tingut un problema del sistema però que es podia accedir al recull des del web de l'Ajuntament.

L'empresa Cambrils Serveis es troba en fase d'estudi.
La tercera pregunta del grup municipal del PSC feia referència als contractes de les empreses de manteniment al municipi. Segons Benaiges, "a 31 de desembre vencen molts contractes i no sabem si aquests continuaran". El regidor de Serveis, Espai Públic i Medi Ambient –Antonio Laguna– va afirmar que, "les empreses no han de patir perquè continuaran amb la seva tasca l'any vinent".
El PSC també va aprofitar el torn per fer quatre precs. En primer lloc, Benaiges va demanar explicacions sobre quan entrarà en funcionament l'empresa Cambrils Serveis, una qüestió que també va formular el grup del NMC. L'alcaldessa va explicar que, de moment, la societat està en fase de comissió d'estudi i es va acordar una pròrroga per centrar-se en la feina interna i després, ja es veurà quan es posarà en funcionament.

El PSC demana l'informe sobre el cost del lloguer de la carpa municipal que CiU va utilitzar per un dinar de partit.
El portaveu del PSC també va demanar dos informes. Per una banda, l'informe del cost del servei d'assessorament extern d'alcaldia i per l'altra, l'informe del cost que "un partit polític organitzi un acte fora de campanya en un espai municipal. No dic que no es pugui fer, només vull saber el cost". Sobre el primer informe, Dalmau va respondre a Benaiges que, "el rebrà properament", i sobre l'informe del cost del lloguer de l'espai municipal, l'alcaldessa va apuntar que, "ja pot dir que l'acte el va fer CiU" i va dir a Benaiges que l'acompanyés al seu despatx i li faria una fotocòpia conforme es va pagar el lloguer. Dalmau va voler puntualitzar que el manteniment no va costar res perquè els mateixos regidors van encarregar-se de col·locar les cadires i deixar-les recollides perquè el dilluns, en horari laboral, la brigada les anés a recollir.
Per últim, el PSC va demanar conèixer les convocatòries del SOC a les quals s'havia acollit l'Ajuntament. L'alcaldessa va respondre que des del departament d'ensenyament es faria un llistat de les convocatòries perquè el grup les tingués. 

La competició de tir amb arc dels Jocs del Mediterrani es podria fer a Cambrils tot i no comptar amb un centre de tecnificació.
En el seu torn de preguntes, el portaveu del NMC –Oliver Klein– va interessar-se sobre l'acord entre la regidoria d'Esports i el Club d'Arquers sobre la data d'obertura de la galeria de tir amb arc. Klein també va manifestar que havia vist als mitjans de comunicació que hi havia hagut discrepàncies amb el club sobre les instal·lacions i volia conèixer com es trobava el tema. El regidor d'Esports –Lluís Abella– va explicar que les obres estan enllestides però falta la instal·lacio d'Endesa i la revisió.
Abella va afirmar que l'ús que es vol prioritzar a la galeria és l'esport de tir però s'ha de mirar d'aprofitar al màxim l'espai i "deixar les instal·lacions per clubs que actualment tenen manca d'espai". El regidor també va puntualitzar que encara no està decidit on es farà la competició de tir amb arc dels Jocs del Mediterrani i va emfatitzar que si no es té el centre de tecnificació, la competició no té perquè deixar-se de fer a Cambrils, ja que es podria fer a la pista d'atletisme. "Des de l'Ajuntament lluitarem perquè es facin aquí", va manifestar. 

El grup del NMC pregunta si mantenir les zones blaves als carrers del port és una decisió definitiva de l'equip de govern.
D'altra banda, el grup va tornar a preguntar sobre el mal funcionament dels parquímetres, en concret, un que hi ha situat al barri de l'Eixample i també va preguntar si era una decisió definitiva el fet de mantenir les zones blaves als carrers del port durant tot l'any. El regidor de Governació –Dani Milan– va explicar que els parquímetres "no han funcionat gaire bé des del principi" i va recordar que en un altre ple ja va manifestar que la regidoria adoptaria mesures per canviar el funcionament dels parquímetres. Per una banda, s'estava mirant de canviar el sistema de comunicació i passar del sistema de GSM a 3G abans que comenci la temporada d'estiu de 2013 i, per l'altra banda, s'estava estudiant recuperar la targeta resident amb el consens dels veïns de la zona.
Milan també va explicar que la implantació de les zones blaves als carrers del port es va fer amb el consens dels veïns, comerciants i la Fecam i va apuntar que aquesta mesura "permet que els compradors puguin anar a les botigues i dinamitzar el carrer, a més que hi ha un estalvi de combustible perquè no ha de donar tantes voltes per buscar aparcament i també hi ha una disminució d'indisciplina viària". El regidor va afirmar que aquesta mesura ofereix "una major disponibilitat d'aparcament als veïns fora de la franja de pagament". 

Corredor del Mediterrani i les obres de l'edifici del Pòsit, altres preguntes del ple.
El grup del NMC també es va interessar sobre les obres del Corredor del Mediterrani i les obres de l'edifici del Pòsit. El regidor de Planificació de Ciutat i Cultura –Francesc Garriga– va afirmar que l'any 2015 es contempla la posada en marxa del tram Vandellòs-Tarragona. "Esperem, desitgem i volem que sigui així". Garriga va apuntar que el govern farà els viatges que calgui fer a Madrid i "insistirem les vegades que hem d'insistir" perquè les obres tirin endavant. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme –David Chatelain–  va explicar que les obres de l'edifici del Pòsit anaven a càrrec de la Confraria de Pescadors i va apuntar que encara quedava un any i mig de llicència d'obres. "Nosaltres apostem per recolzar la nova junta de la Confraria per què tirin endavant les obres", va manifestar.
Per últim, el NMC va formular dues preguntes orals relacionades amb Benestar Social: les beques menjadors i les rendes Pirmi. Klein va explicar que el grup volia saber com es treballava des de Cambrils amb aquestes qüestions i la regidoria de Benestar Social –Lluïsa Rom– es va comprometre a respondre les preguntes en el proper ple ordinari. 


Preguntes pel ple ordinari de novembre.

PREGUNTES PEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS les següents preguntes per què puguin ser respostes en la mateixa sessió plenària:

1)      En els darrers mesos hem pogut saber que els Pressupostos Generals de l’Estat proposats pel Govern del Partit Popular han destinat 105 milions d’Euros a l’acabament del tram del Corredor del Mediterrani al seu pas per Cambrils entre Vandellòs i Tarragona; creu el Govern Municipal de Cambrils que aquests diners són suficients per tal d’acabar aquests kilòmetres que manquen de via de ferrocarril?; quines gestions s’han fet des dels partits polítics del govern per tirar endavant aquesta inversió amb garanties suficients de què a la fi es puguin enllestir?; creuen Vostès que s’acomplirà la data de la seva inauguració per l’any 2014?; què hi ha al respecte de la construcció de la futura estació principal en aquest tram esmentat localitzada a la nostra població a la zona nord dels camps de futbol municipals?;

2)      Igualment, des del NMC hem pogut llegir en premsa com encara avui no hi ha un acord entre la Regidoria d’Esports i el Club d’Arquers de Cambrils per la data d’obertura i l’ús definitiu de la Galeria de Tir amb Arc, obres de la qual ja semblen enllestides totalment, a banda del finançament final per part de la Generalitat que com hem vist en aquest Ple s’haurà de renegociar. Com es troba aquest tema a dia d’avui?, quines converses hi ha amb el Club d’Arquers per tal de trobar solució a aquesta situació?, i quina és la proposta final del Govern al respecte?;

3)      Al darrer Consell Rector del Patronat de Turisme vam poder discutir, els partits polítics que hi som representats, així com els membres del sector privat que també en són membres, sobre la intenció de l’actual Govern de la ciutat de dissoldre aquest organisme i fusionar-lo amb d’altres que existeixen a nivell municipal per crear una gran empresa del mateix tipus que portaria el nom de Cambrils Serveis, tal com s’anunciava en el Pla d’Actuació Municipal per als propers dos anys, presentat públicament per l’Alcaldessa. Com es troba el tema a dia d’avui tenint en compte que no hem rebut cap informació al respecte en els darrers mesos i estava pensat que aquesta nova empresa comencés afuncionar a inicis del 2013?;

4)      Va passar l’estiu i ens trobem a la zona de la Plaça del Pòsit uns arranjaments provisionals de l’obra que allí s’hi ha executat que no sabem realment si són suficients i per quan de temps hi poden restar. En aquest sentit volem preguntar com s’està tractant el tema de l’espai que queda buit allí i de la futura construcció d’un edifici a càrrec de la Confraria de Pescadors per part de l’equip de govern municipal. En tot cas, creiem que caldria decidir-se doncs per donar una imatge molt millor de la zona que l’acutal, ja que estem parlant d’un dels pulmons comercials i turístics del Barri del Port que n’estan patint les conseqüències;

lunes, 26 de noviembre de 2012

Presentación de la Segunda edición de la campaña benéfica "Ciudadano ayuda a Ciudadano".


Nota de Prensa del 26 Noviembre del 2012.

Nuestra campaña, “Ciudadano ayuda a Ciudadano” vuelve en su segunda edición. El partido dará lo recogido a varias asociaciones y entidades locales, todavía por  determinar. Esta campaña consiste en hacer un llamamiento a toda la ciudadanía Cambrilense para hacer una recogida de alimentos, juguetes y ropa, en la sede de la Calle Moragues i Barret, 12 de Cambrils. La sede permanecerá abierta de 19:00 a 21:00 los martes 27 de Noviembre, el 4, 11 y del 17 al 21 de Diciembre. 
El partido dará lo recogido a varias ONG’s locales, todavía por  determinar. 
La difusión se hará principalmente a través de la militancia, boca-oído, y también a través del blog del partido y los perfiles sociales. 
La militancia del partido lo volvió a proponer a la ejecutiva, que a su vez  lo propuso en la última asamblea general, aprobándose por unanimidad todas las acciones concretas.
NMC tiene intención de seguir cíclicamente acciones similares, para ir ayudando a cubrir las necesidades de la ciudadanía.

Presentació de la Segona edició de la campanya "Ciutadà ajuda a Ciutadà".


Nota de Premsa del 26 novembre del 2012.

La nostra campanya, "Ciutadà ajuda a Ciutadà" torna en la seva segona edició. El partit donarà el recollit a diverses associacions i entitats locals, encara per determinar. Aquesta campanya consisteix en fer una crida a tota la ciutadania Cambrilenca per fer una recollida d'aliments, joguines i roba,  a la seu del Carrer Moragues i Barret, 12 de Cambrils. La seu romandrà oberta de 19:00 a 21:00 els dimarts 27 de novembre, el 4, 11 i del 17 al 21 de desembre.

La difusió es farà principalment a través de la militància,  boca- oïda, i també  a través del blog del partit i els  perfils socials.

La militància del partit ho va tornar a proposar a l'executiva i a la darrera assemblea general, aprovant-se per unanimitat totes les accions concretes.

NMC té intenció de seguir cíclicament accions similars, per anar ajudant a cobrir les necessitats de la ciutadania.

Segunda edición de la Campaña Benéfica "Ciudadano ayuda a Ciudadano".


HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA CIUDADANÍA DE CAMBRILS, para recoger alimentos, juguetes y ropa. 
Hemos puesto en marcha la segunda edición de nuestra campaña benéfica, "Ciudadano ayuda a Ciudadano".
La militancia del partido lo volvió a proponer a la ejecutiva y en la última asamblea general, aprobándose por unanimidad todas las acciones concretas. 
La recogida se hará en la sede del NMC a la Calle Moragues i Barret, número 12, del Barrio de La Parellada de Cambrils. 
La sede permanecerá abierta de 19:00 a 21:00 los martes 27 de noviembre, el 4, 11 y del 17 al 21 de diciembre.
 El partido donara todo lo recogido a varias entidades benéficas locales.
NMC tiene intención de seguir cíclicamente acciones similares, para ir ayudando a cubrir las necesidades de la ciudadanía.
Los alimentos a dar tienen que ser envasados: azúcar, leche, aceite...
Los juguetes nuevos y con su caja.
Ropa que se pueda utilizar al momento.
Si hay alguna persona que quiere hacer otro tipo de donación, el NMC la gestionará con asociaciones y entidades locales adecuadas.

Segona edició de la Campanya Benèfica "Ciutadà ajuda a Ciutadà".


FEM UNA CRIDA A LA CIUTADANIA DE CAMBRILS, per recollir aliments, joguines i roba. 
Hem engegat la segona edició de la nostra campanya benèfica, "Ciutadà ajuda a Ciutadà".  
La militància del partit ho va tornar a proposar a l'executiva i a la darrera assemblea general, aprovant-se per unanimitat totes les accions concretes.
La recollida es farà a la seu del NMC al Carrer Moragues i Barret, número 12, del Barri de La Parellada de Cambrils.
La seu romandrà oberta de 19:00 a 21:00 els dimarts 27 de novembre, el 4, 11 i del 17 al 21 de desembre. El partit farà donació de tot el recollit a diverses entitats benèfiques locals.
NMC té intenció de seguir cíclicament accions similars, per anar ajudant a cobrir les necessitats de la ciutadania.
Els aliments a donar han de ser envasats: sucre, llet, oli...
Les joguines noves i amb la seva caixa.
Roba que es pugui utilitzar al moment.
Si hi ha alguna persona que vol fer un altre tipus de donació el NMC la gestionarà amb associacions i entitats locals adients.

viernes, 9 de noviembre de 2012

Retall de premsa del 09-11-12: El Club d'Arquers de Cambrils organitzarà la competició de tir amb arc dels Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
El Club d'Arquers de Cambrils organitzarà la competició de tir amb arc dels Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017

Imatge d'arxiu del Campionat d'Espanya Absolut i el d'equips per Comunitats Autònomes de tir amb arc, disputat a Cambrils el juny de 2011

El Club d'Arquers Cambrils organitzarà la competició de tir amb arc dels Jocs del Mediterrani de Tarragona 2017. Aquest és l'acord que es va signar, aquest passat dimecres a Madrid, en la reunió que el club cambrilenc va mantenir amb la Federación Española de tiro con arco, a la seu del Comitè Olímpic Espanyol. El club local ha fet públic aquest anunci a través d'un comunicat de premsa emès per la seva junta directiva.
En aquesta reunió però, no es va decidir a quina localitat es farà la competició, si finalment es farà a Cambrils, a Salou o bé a Tarragona. Recordem que, actualment s'estan enllestint les obres de la galeria de tir amb arc de Cambrils, tot i que encara està per determinar si les instal·lacions seran un centre de tecnificació –per a l'ús exclusiu del club d'arquers– o bé, serà un espai polivalent com pretén la regidoria d'Esports de l'Ajuntament, tal com va informar Revista Cambrils Diari Digital, aquest passat 7 de novembre. L'organització de l'esdeveniment va lligada a comptar amb un centre de tecnificació de tir amb arc, a tenir una escola de base i a l'organització de quatre campionats d'espanya –abans de l'any 2017– i un campionat d'Europa, que seria el test previ als Jocs del Mediterrani.
Tal com ha manifestat el Club d'Arquers de Cambrils, a través del comunicat de premsa, "els municipis de Salou i de Tarragona, ja han dit que no posaran cap entrebanc per acollir el projecte sencer, donat que també compten amb el suport del Consejo Superior de Deportes i la Generalitat de Catalunya".

Nota de premsa del Club Arquers Cambrils del 09-11-12.


jueves, 8 de noviembre de 2012

Retall de premsa 08-11-12: Jeroni Navarro, vicepresident de l'Oleastrum: "M'ofereixo a ser regidor d'Esports a cost zero; hi hauria un estalvi i segur que no ho faria pitjor".

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
Jeroni Navarro, vicepresident de l'Oleastrum: "M'ofereixo a ser regidor d'Esports a cost zero; hi hauria un estalvi i segur que no ho faria pitjor".

Jugadors de l'Oleastrum celebrant un gol, aquesta temporada

Els ànims dels membres de la junta de l'Oleastrum estan força escalfats davant la negativa dels responsables municipals de cedir-los gratuïtament l'ús de les instal·lacions esportives, tal i com es fa amb la resta de clubs cambrilencs. El vicepresident de l'entitat, Jeroni Navarro, ha manifestat a Revista Cambrils Diari Digital que el que està fent l'Ajuntament, "és un menyspreu a tota la gent que s'identifica amb l'Oleastrum, que són gent del poble. M'agradaria saber si als seus fills els farien la humiliació que els hi estan fent als jugadors de l'Oleastrum, tots ells menors d'edat, que a més han d'anar a entrenar a la platja o a la riera".
A banda d'això i lligat amb el tema de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, Navarro manifesta que "estem parlant de que els catalans estem discriminats per Madrid. I resulta que això també està passant a Cambrils amb la discriminació que l'Ajuntament fa amb l'Oleastrum. Això és terrible i jo crec que el partit que està manant aquí a Cambrils en sortirà perjudicat ja que l'opinió pública els passarà factura". Jeroni Navarro va més enllà i llança un missatge directe a l'Ajuntament, "jo m'ofereixo a ser regidor d'Esports a cost zero i amb això ja s'estalviarien diners. Segur que no ho faré pitjor".
Respecte a l'argument municipal de voler enfortir el futbol cambrilenc propiciant la unificació de clubs, Navarro diu que "tant de bo el Cambrils pogués pujar a la Primera Divisió, així podria veure futbol de la màxima categoria sense haver d'anar a Barcelona. Però a nosaltres que ens deixin on sempre hem estat, no té res a veure".
Recollida de signatures per demanar la dimissió del regidor d'Esports.
El vicepresident de l'Oleastrum explica que aquest estiu va acceptar l'oferiment de Quico Torrente, el president de l'entitat, de treballar per a tirar endavant, de nou, l'Oleastrum atenent que hi havia un grup de xiquets que tenien la il·lusió de fer un equip i, a més, pel fet que els condicionants que els representants de l'Oleastrum van posar damunt la taula en el moment de la unificació de clubs no s'havien complert. Segons Navarro, "l'Oleastrum és un club que, abans d'estar a Primera Territorial, havia estat a Tercera Territorial i estava format per uns jugadors que no cabien al Cambrils i venien a l'Oleastrum. Eren una colla d'amics. Aquest és l'esperit que ens mou ara a continuar amb l'Oleastrum".
Un altre dels motius d'indignació del vicepresident de l'entitat és el fet que a més de fer-los pagar per la utilització dels camps de futbol municipals, els apliquin els mateixos preus que a un equip que vingués de fora, "a la primera reunió que vam tenir amb el regidor i un tècnic de l'àrea d'Esports, a meitats d'aquest passat estiu, ens van dir que tot ja estava distribuït però que ja ens dirien alguna cosa. La resposta va ser, dies després, que havíem de pagar 105 euros per partit i 65 per l'hora d'entrenament entre setmana. Dies més tard ens diuen que no eren 105 euros per partit sinó 210 euros, que havia estat un error".
Des del club s'ha intentat fer canviar de parer als responsables municipals. A finals del mes de setembre el club va enviar una carta a l'Ajuntament demanant poder utilitzar els camps de futbol sense pagaments de cap tipus. La resposta de la junta de govern local els va arribar a finals d'aquest passat mes d'octubre ratificant la negativa a cedir-los les instal·lacions basant-se en el fet que a meitats del passat mes de juny, quan es va fer la reunió per crear l'organigrama d'entrenaments d'aquesta temporada, es van atendre totes les sol·licituds rebudes i que no n'hi havia cap de l'Oleastrum. D'altra banda, l'Ajuntament es ratifica en l'aposta per la unificació de clubs que ja s'ha engegat. Així doncs, de moment, a l'Oleastrum només li resta pagar per seguir jugant als camps municipals i expressar el seu descontentament en forma d'accions reivindicatives. De moment, abans de jugar els partits, tant a casa com a fora, fan una sentada al mig del camp com a protesta. D'altra banda, també han elaborat una carta i estan recollint signatures demanant la dimissió del regidor d'Esports.
Lluís Abella, regidor d'Esports, "creiem que, de moment, s'està treballant bé".
Per la seva banda, el regidor d'Esports, Lluís Abella, ha defensat, en declaracions a Revista Cambrils Diari Digital, el projecte d'unificació de clubs de futbol ja que "suposa una potenciació i optimització del futbol base. Creiem que, de moment, s'està treballant bé. A finals de temporada ja valorarem com ha anat".
Pel que fa a la disposició dels camps, el regidor manifesta que no hi ha lloc entre setmana i que pel que fa als caps de setmana només hi ha lloc a les hores destinades al lloguer de les instal·lacions. Pel que fa als preus, Abella ha explicat que s'ha aprovat una ordenança per a bonificar un 25% el preu de les instal·lacions, en el cas que s'hi juguin un mínim de 12 partits.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

TDCamp: El Far entrevista a Oliver Klein, portaveu del Nou Moviment Ciutadà.

El 7 de novembre, el programa el Far, entrevista a Oliver Klein, portaveu del Non Moviment Ciutadà, formació política municipal amb representació a l'Ajuntament.

Retall de premsa 07-11-12: Discordances entre el Club d'Arquers i la regidoria d'Esports per l'exclusivitat de l'ús de la nova galeria de tir amb arc

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
Discordances entre el Club d'Arquers i la regidoria d'Esports per l'exclusivitat de l'ús de la nova galeria de tir amb arc. 

Imatge de les obres de la galeria de tir amb arc, que està situada al costat de la pista d'atletisme.

Quan les obres de la galeria de tir amb arc estan pràcticament enllestides, ara sorgeixen algunes discordances pel que fa a l’exclusivitat de l’ús de les instal·lacions. Per un costat, el Club d’Arquers de Cambrils afirma que el projecte inicial de construcció contemplava que es fes un centre de tecnificació de tir amb arc –d’ús exclusiu per aquesta pràctica–, mentre que des de l’àrea d’Esports de l’Ajuntament ara es vol apostar perquè sigui un espai polivalent, on puguin realitzar-se diferents activitats i on d’altres clubs també hi tinguin cabuda.
Fina Cuadrat (Club d'Arquers): 
"Si la galeria ha de ser polivalent, nosaltres no hi tenim cabuda i si no hi tenim cabuda perdrem el projecte del centre de tecnificació".
Segons ha comentat la tresorera del Club d’Arquers de Cambrils –Fina Cuadrat– a Revista Cambrils Diari Digital, “van fer la galeria de tir amb arc per fer-hi un centre de tecnificació, però ara l’Ajuntament voldria que la galeria fos un espai polivalent i això va en contra del projecte que es va fer inicialment”. De fet, el club defensa que, “el tir amb arc és un esport on s’utilitzen armes i el reglament prohibeix que es faci juntament amb d’altres esports, per motius de seguretat. Si la galeria ha de ser polivalent, nosaltres no hi tenim cabuda i si no hi tenim cabuda perdrem el projecte del centre de tecnificació". En aquest punt, el club local va notificar al departament d’Infraestructures de la Generalitat, la voluntat de l’Ajuntament d’adequar un espai polivalent. “La infraestructura ha estat pagada per la Generalitat, amb la sessió dels terrenys per part de l’Ajuntament, per tant s’han de pronunciar i ho acatarem”, ha explicat Cuadrat. 
Lluís Abella: “Estem en una època de raciocini, de tocar de peus a terra i de compartir coses, però sempre defensant el centre de tecnificació i prioritzant el tir amb arc".
Per la seva part, el regidor d’Esports de l’Ajuntament –Lluís Abella– ha manifestat que des del consistori cambrilenc és dóna ple suport al centre de tecnificació de tir amb arc –prioritzant la pràctica d’aquest esportiu–, “però, amb els temps que corren, voldríem que també hi pogués optar algun altre esport”. Segons Abella, “estem en una època de raciocini, de tocar de peus a terra i de compartir coses, però sempre defensant el centre de tecnificació i prioritzant el tir amb arc. Crec que una cosa no té res a veure amb l’altra”. Tal com ha afirmat el regidor, el Club d’Arquers de Cambrils tenen prioritat en l’ús d’aquestes instal·lacions, però també s’hi podrien encabir d’altres esports, establint un pla d’usos adequat per a fer-hi els diferents entrenaments. “És una qüestió de sentit comú, mancomunar i racionalitzar els usos de les instal·lacions, perquè anem molt mancats”, ha afegit el regidor d’Esports. Quant a possibles esports que puguin ubicar-se en la nova galeria esportiva, Abella ha comentat que encara no s’ha concretat res.
El club serà organitzador del tir amb arc dels Jocs del Mediterrani de 2017.
Per altra banda, cal destacar que, diferents representants del Club d’Arquers de Cambrils viatgen avui fins a Madrid per tal de comprometre’s en l’organització dels Jocs del Mediterrani de Tarragona de 2017. Tal com ha explicat Fina Cuadrat, “l’organització d’aquest esport a Cambrils va lligat al centre de tecnificació. Si perdem l’opció de Cambrils, buscarem una altra seu que s’adeqüi. Però el club pren el compromís d’organitzar els Jocs del Mediterrani en aquesta modalitat, ja sigui a Cambrils o a una altra població. El que està en joc és el centre de tecnificació, no l’organització”. No obstant això, el club local també ha volgut deixar palès que compten amb el suport i col·laboració de l’àrea de Turisme i d'Esports de l’Ajuntament per aquest esdeveniment.