viernes, 29 de abril de 2011

Retall de premsa 28-04-11 : El NMC presenta el seu programa electoral basat en "l'austeritat, el progrés econòmic, la cohesió social i la transparència"


Retall de premsa de la edició digital de "Revista Cambrils" :

El NMC presenta el seu programa electoral basat en "l'austeritat, el progrés econòmic, la cohesió social i la transparència"
Un moment de la roda de premsa de NMC, ahir al matí. D'esquerra a dreta Pedro Lafuente, Macarena Recuerda, Cinta Ballesté, Oliver Klein, Santi Gámez i Natàlia Manchón

El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) presentava ahir al matí, el seu programa electoral amb el qual concorreran a les eleccions municipals del 22 de maig. Aquest acte tenia lloc a la seva seu, situada al barri de la Parellada, i va comptar amb la presència dels sis primers candidats de la llista, Oliver Klein, Cinta Ballesté, Santi Gámez, Macarena Recuerda, Natàlia Manchón i Pedro Lafuente, els quals van ser els encarregats de detallar les propostes que NMC presenta en les diferents àrees.
Oliver Klein: "Nosaltres som la veritable regeneració democràtica"
L'alcaldable de NMC –Oliver Klein– va ser el primer en prendre el torn de paraula, comentant que el programa electoral és fruit de mesos de treball i de la participació de molta gent, d'associacions, d'entitats i representants dels diferents sectors econòmics del municipi, "portant la seva veu, sense demagògia ni hipocresia. Aquest és el nostre pacte amb el ciutadà", va dir. El programa electoral del NMC es recolza en deu punts principals o el que s'anomena: el decàleg de NMC. D'aquests deu punts en destaquen cinc, segons va enumerar Klein, que són l'austeritat i el sanejament dels comptes de l'Ajuntament, vetllar pel progrés econòmic, la cohesió social, la seguretat ciutadana i la millora de l'administració. El líder de NMC va voler deixar clar que l'essència de la seva formació passa "per escoltar el ciutadà, governar per a tothom i exercir una participació ciutadana que no sigui superficial. Nosaltres som la veritable regeneració democràtica", va dir. D'altra banda, també va anunciar que el compromís dels futurs regidors de NMC a l'Ajuntament de Cambrils serà fer una declaració dels seus béns patrimonials i professions, així com un control del sou i exercint un control diari de la seva activitat.
Promoure l'art i la cultura entre la gent del carrer i assolir una contenció urbanística de Cambrils
La número 2 de la llista, Cinta Ballesté, va centrar-se en tres temes com el comerç, el turisme i la cultura. Segons va dir, des del NMC es treballarà en el foment de la cultura i de l'art entre la gent del carrer; es facilitarà l'obertura d'establiments comercials i es potenciarà el sector turístic, ja que és un dels principals motors de l'economia cambrilenc. Per la seva part, Santi Gámez el número 3 de la llista va fer repàs de les propostes de NMC a nivell d'obra pública, serveis, infraestructures i medi ambient. En aquest punt, Gámez va detallar que es farà una contenció urbanística, es milloraran els pluvials, es lluitarà per a que les obres del Corredor del Mediterrani s'enllesteixen el més aviat possible i es promocionarà el sòl industrial. A nivell mediambiental, des de NMC volen millorar el servei de recollida selectiva, impulsar una cultura de l'aigua més eficient i vetllar per la cura dels jardins i dels camins rurals, entre d'altres qüestions. 
Aconseguir una hisenda local "transparent, eficaç i eficient"
Macarena Recuerda, la número 4 de la llista, va prendre la paraula per presentar les propostes del NMC en matèria d'hisenda, seguretat i convivència ciutadana. Tal com va explicar, treballaran per fer un redistribució més eficient dels recursos públics per tal d'oferir al ciutadà els millors serveis municipals. També va insistir que volen assolir una hisenda local "transparent, eficaç i eficient, rendibilitzant i prioritzant els recursos i elaborant uns pressupostos austers, transparents i accessibles al ciutadà". En matèria de seguretat, Recuerda va manifestar que el NMC vol una "seguretat integral", tot potenciant la convivència i el civisme. Per assolir-ho, va presentar tres propostes concretes: la creació d'una nova comissaria per a la Policia Local, reforçar el treball de la policia de barri i crear un consell municipal de seguretat". A nivell educacional, esportiu i de joventut, Natàlia Manchón, la número 5, va centrar-se en que cal donar suport als consells escolars dels centres educatius i s'han d'escoltar les inquietuds i les propostes del jovent. Des de NMC es volen potenciar els equipaments esportius, el nombre i l'accessibilitat de les activitat extraescolars i reforçar els llocs d'esbarjo pels joves. 
Promoure el teixit empresarial 
Finalment, Pedro Lafuente, que ocupa el 6è lloc de la llista de NMC, va centrar la seva intervenció en l'àmbit de la promoció econòmica i de la participació ciutadana. Aquest va destacar que l'administració ha de ser molt més propera, fomentant les eines de participació ciutadana. També va insistir que cal descentralitzar l'activitat municipal, potenciant els centres cívics com espais oberts al ciutadà; promoure l'associacionisme cambrilenc i un programa de voluntariat. Dins de l'àmbit de les noves tecnologies, Lafuente va dir que s'ha de treballar per impulsar la societat de la informació des de l'Ajuntament, incorporant la banda ampla i fent accessibles tots els serveis municipals. En promoció econòmica, el número 6 del NMC, va dir que s'ha de reforçar el teixit empresarial, potenciant el sòl agrícola i pesquer, afavorint la implantació d'empreses i flexibilitzant la política fiscal.No hay comentarios:

Publicar un comentario