miércoles, 27 de febrero de 2013

Retall de premsa II del 27-02-13: Desacord entre l’Ajuntament i els treballadors de la TDCamp en les negociacions de l'ERO.

Retall de premsa de la edició digital de ”La Revista Cambrils”:

Desacord entre l’Ajuntament i els treballadors de la TDCamp en les negociacions de l'ERO.

Seu de les instal·lacions de la TDCamp.

En el torn de precs i preguntes de ple ordinari celebrat ahir al matí, el portaveu del PSC –Robert Benaiges– es va interessar sobre l’estat de les negociacions de l’ERO dels treballadors de la TDCamp i Ràdio Cambrils. L’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va confirmar que en el període de negociacions entre els representants dels treballadors i l’Ajuntament no hi ha hagut cap acord. “La indemnització que oferíem als treballadors no l’han acceptada i lamentem que no s’hagi arribat a cap acord. Ara els treballadors tenen les eines legals al seu abast”, va manifestar.

Benaiges va preguntar, com va fer en el ple extraordinari del passat 15 de febrer, sobre la partida de 90.000 euros destinada a comunicació audiovisual, inclosa en l'àrea d'Alcaldia. Dalmau va explicar que la partida “està prevista per un possible contracte de prestació de serveis en tema de televisió” i va reiterar que la partida “no està tancada i quan hi hagin les coses més definides es farà públic”.

El portaveu del PSC també va preguntar per l’ERO que afectarà 45 treballadors municipals i quan es farà efectiu. L’alcaldessa va explicar que, “ara s’ha recopilat la tipologia dels contractes dels treballadors i, a partir d’aquí, es començarà a confeccionar la llista dels treballadors afectats”. Dalmau va apuntar que l’ERO es farà efectiu el proper mes d’abril.

Lluís Abella: “No em puc permetre donar barra lliure ni cap tracte de favor pels esports que a mi m’agradin més o en els clubs que jo hagi format part d’ells, he de seguir el criteri d’equitat per totes les entitats que utilitzen el pavelló”

Per la seva banda, el portaveu del Nou Moviment Ciutadà –Oliver Klein– va demanar al regidor d’Esports –Lluís Abella– que expliqués què havia passat amb el CFS Laguna, ja que havien rebut una carta del president del club –José Laguna– explicant els seus motius per deixar la competició a meitat de temporada. Abella va començar la seva intervenció lamentant la decisió de l’equip de futbol sala. “Mai és una bona notícia que una entitat es doni de baixa i més aquesta, donat que jo mateix hi vaig participar durant molt de temps i guardo un molt bon record dels anys viscuts allí”.

El regidor d’Esports va manifestar que no comparteix les acusacions i els motius que ha explicat Laguna per deixar la competició i va apuntar que, com a regidor d’Esports, “em dec a totes les entitats esportives de Cambrils. No em puc permetre donar barra lliure ni cap tracte de favor pels esports que a mi m’agradin més o en els clubs que jo hagi format part d’ells, he de seguir el criteri d’equitat per totes les entitats que utilitzen el pavelló”.

Abella va explicar que a la reunió que es va fer a finals de juny de l’any passat per definir els espais d’entrenament del pavelló es va decidir “democràticament per majoria” mantenir la mateixa estructura que la temporada anterior. Sobre les franges d’entrenament, el regidor va apuntar que, “per norma, cada equip sènior té assignades dues franges setmanals” i l’equip sènior del CFS Laguna és l’únic que disposa de tres franges. Abella també va recordar que l’equip de futbol sala va tornar a Cambrils “per voluntat pròpia i, malgrat els problemes ja coneguts de capacitat que tenim, se li va donar cabuda”.

Per últim, sobre la manca de comunicació amb l'àrea d'esports que va manifestar Laguna, el regidor va afirmar que “sempre hi ha diàleg, tant escrit com per via telefònica. El no estar d’acord amb una resposta rebuda per la via que sigui no vol dir que no t’han respòs”.

La implantació de noves zones blaves i verdes o el futur de l’Escola de Música, altres preguntes del ple

Klein també es va interessar sobre l’estat del projecte de les implantacions de noves zones blaves i verdes al municipi i les reunions que s’han tingut amb els veïns. El regidor de Governació –Dani Milan– va explicar que a finals de desembre hi va haver una reunió amb la Unió de Botiguers, Fecam i els representants dels veïns de les zones proposades i es va explicar la proposta. Milan va apuntar que “en dos o tres mesos” es recolliran les propostes dels veïns, les seves" alternatives i inquietuds" i, a partir d’aquí, es prendran les decisions que “en cap cas no farem si no tenim el consens majoritari dels veïns”.

Tant el grup del NMC com del PSC van preguntar sobre el futur de l’Escola Municipal de Música i en quin projecte està treballant l’equip de govern per fer-la viable. La regidora d’Ensenyament –Carmen Quintana– va apuntar que “l’estratègia de l’equip de govern és posar al dia les bases que estaven obsoletes” i va manifestar que "l’Ajuntament està al costat de l’escola perquè ha mantingut l’aportació econòmica respecte el curs passat". Quintana va avançar que avui tindrà lloc el consell rector de l’escola. 

Retall de premsa del 27-02-13: La Generalitat retalla de 1.800 a 1.300 euros la subvenció per alumne de les llars d'infants municipals.

Retall de premsa de la edició digital de ”La Revista Cambrils”:

La Generalitat retalla de 1.800 a 1.300 euros la subvenció per alumne de les llars d'infants municipals.

Un moment del ple ordinari celebrat ahir al matí.

Ahir al matí va tenir lloc a la sala de plens la sessió ordinària corresponent al mes de febrer. A diferència dels darrers plens, aquest va ser ràpid i es van aprovar tots els punts que constaven a l'ordre del dia, alguns d'ells, de manera unànime. Un cop es va iniciar el ple, l'alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va disculpar l'absència del regidor del PSC Joan Mas. Un dels punts més importants que es va aprovar va ser el conveni d'acceptació de la subvenció per les dues llars d'infants municipals pel curs 2011-2012. Tal com va explicar l'alcaldessa, el conveni ha passat de 1.800 euros per alumne a 1.300, el que suposa una subvenció de 228.800 euros de manera global.
El portaveu del grup del PSC –Robert Benaiges– va avançar que el seu grup s'abstindria a la votació i va lamentar el descens de l'import. Per la seva banda, el portaveu del Nou Moviment Ciutadà –Oliver Klein– també va lamentar la rebaixa de l'aportació i va apuntar que el grup votaria a favor com ha fet amb les altres subvencions de la Generalitat. Dalmau va afirmar que, "a l'Ajuntament tampoc ens agrada aquesta rebaixa però l'hem d'acceptar perquè és vital pel funcionament de les llars d'infants". 

El deute que té actualment la Generalitat amb l'Ajuntament és de 2,6 milions d'euros.

L'alcaldessa va aprofitar aquest punt per explicar que "la Generalitat fa front als compromisos que té amb Cambrils" i va apuntar que, "a data d'avui, el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament de Cambrils és de 2,6 milions d'euros". D'aquests, 1,4 milions d'euros pertany al Pla de Barris. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i del NMC i les cinc abstencions del PSC. 
Un altre punt important va ser l'aprovació del Pla d'Actuació per a episodis de contaminació accidental del riu Ebre. El regidor de Governació– Dani Milan– va explicar que s'havia d'aprovar aquest pla de protecció degut a la contaminació que hi ha a Flix i va apuntar que el 80% de l'aigua de Cambrils prové de l'Ebre. Aquest punt va ser aprovat de manera unànime. D'altra banda, també es va aprovar la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cambrils sobre les condicions d'habitabilitat adequant la normativa a les noves condicions establertes per la Generalitat.

Els altres dos punts del ple que es van aprovar va ser la comptabilitat d'un treballador municipal amb una feina independent a l'Ajuntament, que va comptar amb l'abstenció del PSC, i declarar deserta la licitació convocada per a l'alineació de bens patrimonials, ja que l'únic interessat en el terreny va presentar la seva renúncia el passat 18 de gener. 

El regidor d'Urbanisme afirma que la nova ordenança de promoció econòmica estarà enllestida en un mes 

En el torn de precs i preguntes, el grup del NMC va formular tot un seguit de qüestions a l'equip de govern. Klein es va interessar sobre la promoció econòmica i de quina manera s'està treballant per a reactivar l'economia. La regidora de Promoció Econòmica –Carme Cros– va explicar que, "la nostra intenció és crear el viver d'empreses i espero que sigui efectiu a final del mandat". Cros va apuntar que ara s'estan fent els estudis inicials i que un cop es tingui tot calculat s'haurà de tenir en compte la demanda de les empreses. "No podem posar en marxa un edifici i condicionar-lo fins que no veiem el cost real amb les empreses que vulguin participar", va manifestar.

Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme –David Chatelain– va afirmar que la nova ordenança de promoció econòmica estarà enllestida en un mes. "Al principi de mandat ens vam trobar amb dificultats pressupostàries per donar les subvencions a les empreses i això ens va impedir tirar endavant l'ordenança. Ara hem trobat una fórmula que ens permet seguir amb l'ordenança", va explicar. 

Altres preguntes que va fer el NMC van ser els motius de la suspensió del FEC o les subvencions a les ONG de Cambrils. El regidor de Cultura –Francesc Garriga– va explicar, com va recollir Revista Cambrils en l’edició d’ahir, que la decisió “no ha estat nostra. Vam posar tot l’esforç perquè continués però no ha estat possible. Et quedes parat però, insisteixo, no som els organitzadors del festival”.  Respecte les subvencions a les ONG, la regidora de Relacions Cíviques –Laura Mellau– va apuntar que s’han pagat totes les subvencions de l’any passat. 


http://www.revistacambrils.cat/index.php?c_noticia=14414

martes, 26 de febrero de 2013

Preguntes pel ple ordinari de febrer.


PREGUNTES PEL PLE ORDINARI DE FEBRER

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS les següents preguntes per què puguin ser respostes en la mateixa sessió plenària:

En quin estat es troba el projecte de voler ampliar les zones d’estacionament per a vehicles blaves i verdes a diferents parts del municipi, sobretot en relació al compromís adoptat per part del Regidor de Govern
1) ació de no tirar endavant aquesta decisió sense el consentiment de les associacions de veïns implicades en cada cas promovent el constant diàleg amb les mateixes? Quantes reunions s’han produït d’aquest tipus en aquest sentit, i a quines conclusions estem arribant per tal d’aplicar o no aplicar aquestes mesures abans de l’inici de la temporada turística que ja és ben a prop?;

2) Com a Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) hem rebut l’escrit del President del Club de Futbol Sala Laguna Cambrils, José Laguna, comunicant, el passat dia 19 de Febrer, la seva decisió de donar el seu equip de baixa a la categoria de 3. Divisió Nacional, degut a la manca de comunicació existent amb el Regidor d’Esports i el seu escàs interès en solucionar les seves necessitats de cobertura d’espai per als seus entrenaments, fonamentals per mantenir-se en l’esmentada categoria. En aquest cas ens agradaria conèixer la versió del Regidor i preguntar si els fets que s’assenyalen són del tot correctes i verídics, o no han estat d’aquesta manera;

3) D’altra banda, ens agradaria conèixer en quin projecte està treballant, i quina estratègia es planteja, l’actual Equip de Govern Municipal, per tal de procurar fer viable, i mantenir el bon funcionament i les seves bones prestacions, l’Escola Municipal de Música, comptant amb una reducció de la subvenció aportada per la Generalitat tan dràstica i inoportuna;

4) També ens agradaria preguntar per la futura viabilitat del Departament de Participació Ciutadana i Cooperació, que no només ha patit la reducció del seu pressupost fins a extrems insostenibles per tal d’acomplir els seus objectius marcats durant la seva creació, sinó que a més ha decidit obrir tan sols dos dies a la setmana per atendre les consultes ciutadanes..., precisament un departament que hauria de ser el més permeable, si cal, de la resta existent, afavorint les visites i suggeriments per part de totes les associacions del municipi;

5) Donat que en la darrera Conferència sobre l’Estat de la Ciutat, de la senyora Alcaldessa, es va tornar a repetir que un dels grans objectius d’aquest govern havia de ser la promoció econòmica, i donat que el pressupost que s’hi destina enguany torna a retallar-se, en aquesta ocasió volem preguntar en quin estat es troben les dues mesures anunciades en aquest àmbit com són la construcció d’un Viver d’Empreses Municipal, i d’altra banda l’elaboració d’una ordenança municipal que incentivés l’obertura d’establiments a Cambrils tot donant facilitats tant en la qüestió tècnica com econòmica.

sábado, 16 de febrero de 2013

Nota de l'executiva del Nou Moviment Ciutadà Per Cambrils (NMC) 14-02-13.

NOTA DE L'EXECUTIVA DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC)

Estimats amics,

És per tots sabut, l'endeutament del nostre Ajuntament, però també és veritat que una vegada més és el ciutadà del carrer el qui està pagant la mala gestió dels seus governants.
Els treballadors de l'Ajuntament de Cambrils han convocat una Concentració - Acampada davant de l'Ajuntament el proper dijous dia 14, a partir de les 15 h., que continuarà fins al Ple del matí del Divendres 15, que està convocat a les 9 h. del matí, obert, com sempre a la presència de tota la ciutadania, en què el Govern Municipal ens presentarà la seva proposta de Pressupostos per a l'actual any 2013.
L'Executiva de l'NMC hem pres la decisió de fer un pas més cap endavant i posicionar-nos de nou, i com no podia ser d'una altra manera, al costat dels interessos majoritaris del ciutadà cambrilenc. En aquest moment concret l'afectat és el col.lectiu de treballadors laborals municipals sobre els quals planeja un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de 45 treballadors, i les 14 places de treballadors interins que s'amortitzen (a les quals hem de sumar les 25 que es van produir el curs anterior), així com l'acomiadament dels 9 treballadors de Ràdio i TV Cambrils (4 més amb anterioritat). La conclusió de tot plegat és que no només aquests treballadors públics són els afectats, ja que evidentment els serveis que es venien oferint per part del consistori als cambrilencs i visitants es veuran afectats de forma molt negativa, de la mateixa manera que la primera mesura del govern actual va resultar augmentar un 32% l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) en quant a les taxes i impostos municipals, van reduir a zero les aportacions als diferents programes educatius dels nostres fills, així com les subvencions a les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA), el qual es repetirà engunay a l'àmbit de l'Educació on es tornarà a viure una reducció important de les seves partides pressupostàries, així com també es farà en altres regidories clau pel bon funcionament de l'engranatge de la institució que defensem.

Els darrers tres Dimarts l'NMC s'ha reunit a la seva seu al Carrer Moragues i Barret, n. 12, amb presència de ciutadans que a títol personal s'hi han acostat, per procurar desgranar de nou i corregir aquesta proposta de pressupostos de l'Equip de Govern Municipal amb l'objectiu de demostrar públicament que es pot fer política d'una altra manera, sense haver d'asfixiar el ciutadà, en un moment que hom considera que ja són suficients les retallades del govern central i autonòmic perquè també el nostre govern municipal ens faci responsable de tots els errors comesos ara i abans pels qui en tenien la responsabilitat. Intentarem demostrar que hi ha, sense cap mena de dubte, alternatives.
Així doncs, l'NMC lliurarà com també ja va fer el 2012, les seves esmenes i propostes en el període que va des de l'aprovació inicial del pressupost aquest divendres dia 15 de febrer, fins a la seva aprovació definitiva, donat que la nostra manera de fer no resulta de la crítica destructiva, sinó d'una actitud totalment constructiva, la que proposa altress alternatives, com dèixem, sense demagògies inoportunes, i aplicant-s'hi dosis de realisme que més que mai avui calen, malgrat que ens temem que, tampoc aquesta vegada, i fent ús de la seva majoria, el govern municipal no ens tingui en compte cap d'aquestes propostes.
L'NMC porta treballant gairebé dos anys a l'oposició, i seguirem treballant, tal com vàrem dir en el discurs d'inici de legislatura, fins que aconseguim demostrar i convèncer que només pensant en primer terme en el ciutadà és que es pot governar.
Defensem la transparència en la presa de decisions per davant de tot, i és per això que restem oberts a tots vosaltres cada dimarts quan podreu veure com funcionem tots a una, Regidors, Executiva i Assemblea de militants, més els simpatitzants que se'ns apropen.
Procurem ser íntegres i coherents amb els nostres principis, i és per això que el benestar del ciutadà cambrilenc l'hem de situar per sobre dels ideals polítics típics i, en molts casos obsolets pels dies que ens toquen viure, que pugui tenir cacascú.
Només ho aconseguirem amb humilitat, ja que nosaltres mateixos ens considerem humils ciutadans que ens reunim per intentar construir un Cambrils millor, i que mantenim intacte el valor moral del Servei al Ciutadà que és el principal pilar en què s'hauria recolzar la política.
Per tot el dit, l'NMC es solidaritza i convida a unir-se els ciutadans de Cambrils a l'Acampada-Concentració organitzada pels Treballadors de l'Ajuntament per aquest proper Dijous a la Tarda, per intentar sumar, tot prenent com a exemple els Castellers, una pinya forta, junts els uns amb altres, avui per tu, demà per mi, per poder aconseguir el noble objectiu amb el qual podem estar d'acord: que és aquest millor govern dels afers de Cambrils.
Rebeu una abraçada ben cordial, Executiva del NMC.

Retall de premsa del 15-02-13: Personal de l'Ajuntament es mobilitza contra les retallades.

Retall de premsa de la edició en paper del”Diari més”:viernes, 15 de febrero de 2013

Retall de premsa III del 15-02-13: Unes 300 persones protesten per l'ERO previst a l'Ajuntament de Cambrils i les retallades en el pressupost.

Retall de premsa de la edició digital de la”La Vila”:

Unes 300 persones protesten per l'ERO previst a l'Ajuntament de Cambrils i les retallades en el pressupost.Unes 300 persones, entre treballadors municipals i veïns de Cambrils, han protestat aquest dijous a la tarda al davant de l'Ajuntament en protesta per l'ERO sobre 45 empleats del consistori que impulsa l'equip de govern i les retallades del pressupost per al 2013. A les sis de la tarda s'ha llegit un manifest de rebuig a les polítiques adoptades pel govern municipal i s'ha fet una sorollosa protesta. Els treballadors han muntat una acampada amb diverses tendes de campanya i, aproximadament mig centenar, tenen previst de passar-hi la nit. La protesta finalitzarà avui divendres a les nou del matí, coincidint amb el ple extraordinari en què s'aprovaran inicialment els comptes del 2013.

Retall de premsa II del 15-02-13: L' Ajuntament de Cambrils presenta un pressupost consolidat de 47 MEUR per al 2013, un 12% menys.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:

L' Ajuntament de Cambrils presenta un pressupost consolidat de 47 MEUR per al 2013, un 12% menys.L'equip de govern de l'Ajuntament de Cambrils, integrat per CiU, PP i PLIC, ha presentat la proposta de pressupost per al 2013 que es debatrà al plenari avui divendres.
La previsió dels comptes del consistori se situa en els 43,69 MEUR i preveu ajustos en pràcticament totes les regidories. Aquesta xifra s'eleva fins els 47 MEUR si s'hi sumen les aportacions als patronats i empreses públiques. Per tant, el pressupost consolidat pateix una davallada del 12% respecte a l'any anterior -53,5 MEUR-. Amb el teló de fons de l'ERO que afectarà a 45 treballadors del'Ajuntament, l'alcaldessa, Mercè Dalmau, ha afirmat que són uns comptes "realistes" i "valents", per les "difícils" mesures adoptades.
El tinent d'alcalde d'Hisenda, Ramon Llobet, ha explicat que la previsió d'ingressos per aquest 2013 és de 36,9 MEUR, 1,6 MEUR menys que en l'exercici anterior. A això, ha recordat, cal sumar-hi 2 MEUR més en concepte d'amortitzacions i interessos de préstecs, a més dels 947.000 euros que caldrà liquidar en aquest exercici per fer front a sentències judicials. En aquest últim cas, la liquidació sortirà dels ingressos obtinguts amb la venda de solars municipals, és a dir, de patrimoni.
Llobet ha recordat algunes de les mesures que s'han hagut de prendre han estat la dissolució deCambrils Audiovisual, que ha implicat el tancament de la ràdio i la televisió municipals, o el tancament del cinema Rambla, que es completaran amb un ERO que preveu l'acomiadament de 45 treballadors, i que encara no s'ha començat a negociar. En total, la plantilla municipal s'haurà reduït en 70 persones després de l'ERO, de les 454 que hi havia al 2011 fins a les 384.
Llobet ha destacat que el deute de l'Ajuntament de Cambrils és de 56,1 MEUR i que, durant aquest exercici, es preveuen amortitzar 4,9 MEUR, fins als 51,2 MEUR. Malgrat tot, a aquest deute cal afegir-hi els 1,3 MEUR que deu l'empresa APARCAM, i que també caldrà eixugar.
El regidor d'Hisenda ha detallat que pràcticament totes les regidories pateixen una disminució de les partides. Pel que fa a les aportacions als patronats i empreses municipals, la variació més significativa és la reducció d'un 35% de la partida destinada al Patronat de Turisme de Cambrils, que es redueix en 174.000 euros, segons ha detallat el tinent d'alcalde de Turisme, Xavier Martí.
Martí ha destacat, però, l'acord a què han arribat els treballadors del Patronat per conservar els llocs de treball, que passa per una reducció del 20% del sou durant quatre mesos de l'any. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Carme Cros, ha destacat, per la seva banda, que les reduccions pressupostàries no tindran afectació en els serveis que es presten al ciutadà.
Acampada davant de l'Ajuntament de Cambrils
Coincidint amb la presentació dels pressupostos aquest divendres al plenari municipal, els treballadors del consistori estan convocats a una acampada a la plaça de l'Ajuntament que començarà aquest dijous a les tres de la tarda i que es mantindrà fins aquest divendres a les nou del matí. Protestaran contra l'ERO i l'afectació negativa que tindran els pressupostos en els serveis públics.
L'alcaldessa ha recordat que l'ERO encara no s'ha negociat, però ha lamentat també que no s'hagi demanat permís al consistori per acampar a la plaça. El tinent d'alcalde d'Hisenda ha destacat que l'equip de govern i els representants sindicals han mantingut un total de 31 reunions formals en els 18 mesos de govern. "El diàleg i la transparència, per part nostra, hi són", ha afirmat Llobet.


Retall de premsa I del 15-02-13: Acampada contra els acomiadaments de treballadors municipals

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:

Acampada contra els acomiadaments de treballadors municipals


Imatge de la plaça de l'Ajuntament, ahir, cap a les set de la tarda

Prop de 400 persones es van concentrar, ahir a la tarda a la plaça de l’Ajuntament, en protesta per l’acomiadament de treballadors municipals i en contra de les retallades dels serveis públics del govern municipal. La presència més multitudinària de gent va tenir lloc cap a les sis de la tarda, moment en el que es va llegir un manifest. Anteriorment, des de les tres de la tarda, ja hi va començar a haver moviment per la plaça, on diversos grups de persones es van dedicar a instal·lar les tendes de campanya per passar-hi la nit. Finalment, es va arribar a la xifra de 25 tendes de campanya. També es van penjar diferents pancartes en contra de les retallades i es va instal·lar una taula per recollir signatures.
"Exigim a l’equip de govern, “un canvi radical de les seves polítiques pressupostàries"
Cap a un quart de set de la tarda es va procedir a fer la lectura del manifest a càrrec de la Junta de Personal i Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cambrils. Aquest deia el següent: “els polítics han posat en marxa una campanya per convèncer la població que els serveis públics i socials no són sostenibles, que no és possible el manteniment de l’estat del benestar i que els treballadors i treballadores dependents dels pressupostos, tenim unes condicions laborals i salarials de privilegi. La seva acció política pretén acabar amb l’estat del benestar i convertir el dret i accés als serveis públics en un negoci en mans privades. A Cambrils, portem mesos on ja es poden veure els resultats de les mesures que s’han pres i els resultats són l’eliminació de programes educatius, tancaments d’equipaments culturals, tancaments de serveis com OMIC (Ofici municipal d’informació al consumidor), SAF (Servei d’Atenció a les Famílies), el  Servei de Pedagogia del Casal de la Gent Gran, TDCamp, i els que en els propers mesos ens presentaran.
Com a solucions per a pal·liar la crisi només presenten noves retallades en personal i serveis bàsics, aquestes polítiques només han resultat ser un fracàs, ja que contrauen l’economia local, escanyen els treballadors i els aboquen a l’atur i a la pobresa. Els ciutadans i treballadors protesten contra aquest pressupost perquè ja s’ha anunciat que tindrà com a conseqüència la presentació d’un ERO que significarà l’acomiadament de 45 treballadors, en un llistat que l’equip de govern encara no ha concretat a quins serveis i treballadors afectarà. Els ciutadans i treballadors denunciem que aquestes mesures agreujaran la situació provocada pels acomiadaments que ja s’han produït en les darreres setmanes. Aquests acomiadaments i retallades formen part d’una política d’assalt als drets socials i laborals dels cambrilencs. Els treballadors defensen que aquesta política d’erosió no porta a una millora de la situació dels cambrilencs. Ben al contrari, perjudica a tots els ciutadans de Cambrils perquè ens avoca a la disminució dels serveis públics que l’Ajuntament presta a la ciutadania”. Per tot plegat, els representants del treballadors van exigir a l’equip de govern, “un canvi radical de les seves polítiques pressupostàries, que no retallin ni en personal ni en serveis socials i educatius, que es solidaritzin amb els més necessitats amb igualtat d’oportunitats, que aportin mesures de creixement, que escoltin i dialoguin amb els treballadors i ciutadans de Cambrils”.
Cassolada i acampada durant la nit
Després de la lectura d’aquest text, els assistents van fer una cassolada amb diferents objectes com olles i cassoles, tot fent sonar xiulets, botzines i llançant alguns crits en pro dels serveis públics i reclamant que els polítics siguin els que s’abaixin els sous. Els aplaudiments i el soroll van durar durant uns quants minuts. A continuació, el secretari d’administració local d’UGT Catalunya –Juan Francisco García Crespín– qui va afirmar que seguiran lluitant per a que es mantinguin els llocs de treball i que l’equip municipal no segueixi retallant ni en personal ni en serveis públics. García Crespín va criticar que “no pot ser que un govern vingui i ho deixi tot de cap per avall i que l’altre govern que entri es dediqui a fer fora a treballadors i a eliminar serveis públics. Si no saben governar que se’n vagin!”.
Durant el vespre i la nit, la presència a la plaça va ser constant. De fet, un grup d'una seixantena de treballadors ha dormit aquesta nit en les tendes de campanya. L’acampada s’ha mantingut fins avui a les set del matí. Cap allà a les nou del matí, els concentrats han entrat a la sala de plens per assistir al ple extraordinari.
La concentració, convocada per la Junta de Personal i Comitè d'Empresa de l'Ajuntament, va comptar amb el recolzament de la Taula pel Suport a l'Educació de Cambrils i Cambrils Actua!

Canal Reus TV: L' Ajuntament de Cambrils aprova els pressupostos i l'ERO de 45 treballadors.


L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat aquest migdia els seus pressupostos per a aquest 2013. Uns pressupostos un 12% inferiors als de l’any anterior i que s’han aprovat només, amb els vots a favor de l’equip de govern. Una aprovació que implica també, la tirada endavant de l’ERO de 45 treballadors del consistori. Després que alguns treballadors hagin passat la nit acampats davant l’Ajuntament, uns 200 treballadors s’han concentrat aquest matí a l’entrada del consistori per protestar contra els acomiadaments.


jueves, 14 de febrero de 2013

L’acampada-concentració organitzada pels treballadors de l’Ajuntament 14-02-13.


Fotos cedides per Tomàs Garcia i José Emilio Sànchez.

Retall de premsa del 14-02-13: El NMC convida la ciutadania a unir-se a l'acampada-concentració convocada pels treballadors municipals.


Retall de premsa de la edició digital de”La Revista Cambrils”:


El NMC convida la ciutadania a unir-se a l'acampada-concentració convocada pels treballadors municipals.

Imatge d'arxiu dels tres regidors del NMC –Santi Gámez, Oliver Klein i Cinta Ballesté– durant una sessió plenària.

El NMC ha emès un comunicat en el que se solidaritza i convida els ciutadans de Cambrils a unir-se a l’acampada-concentració organitzada pels treballadors de l’Ajuntament, per aquesta tarda. Des de l’executiva del NMC han explicat que, “hem pres la decisió de fer un pas més cap endavant i posicionar-nos de nou, i com no podia ser d'una altra manera, al costat dels interessos majoritaris del ciutadà cambrilenc. En aquest moment concret, el col·lectiu afectat són els treballadors laborals municipals sobre els quals es planeja un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de 45 treballadors, i les 14 places de treballadors interins que s'amortitzen –a les quals hem de sumar les 25 que es van produir el curs anterior, així com l'acomiadament dels 9 treballadors de Ràdio i TV Cambrils (4 més amb anterioritat). La conclusió de tot plegat és que no només aquests treballadors públics són els afectats, ja que evidentment els serveis que es venien oferint per part del consistori es veuran afectats de forma molt negativa”. 

El NMC presentarà esmenes als pressupostos.

Des del NMC també s’han referit a les primeres mesures que va prendre el govern actual d’augmentar un 32% l’IBI i la reducció a zero de les aportacions que es feien als diferents programes educatius, així com la supressió de les subvencions a les AMPA, qüestions que es repetiran enguany en l'àmbit de l'Educació. Segons el comunicat, el NMC pretén corregir la proposta de pressupostos municipals presentada per l’equip de govern “amb l'objectiu de demostrar públicament que es pot fer política d'una altra manera, sense haver d'asfixiar el ciutadà, en un moment que hom considera que ja són suficients les retallades del govern central i autonòmic perquè també el nostre govern municipal ens faci responsable de tots els errors comesos ara i abans pels qui en tenien la responsabilitat. Intentarem demostrar que hi ha, sense cap mena de dubte, alternatives”. Així doncs, el NMC presentarà tot un seguit d’esmenes i propostes constructives.


lunes, 11 de febrero de 2013

Retall de premsa del 11-02-13: Els treballadors municipals acamparan a la plaça de l’Ajuntament, aquest dijous, en protesta pels acomiadaments.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:

Els treballadors municipals acamparan a la plaça de l’Ajuntament, aquest dijous, en protesta pels acomiadaments

Votació a l'assemblea de treballadors, aquest passat divendres al migdia

Els treballadors de l'Ajuntament van acordar acampar, aquest proper dijous a partir de les 3 de la tarda, a la plaça de l’Ajuntament i enllaçar aquesta acció amb l’assistència al ple extraordinari de l'endemà divendres 15 de febrer, on s’aprovaran els pressupostos per aquest 2013 i on hi figura la partida de reducció de personal, quantificada en 1,1 milions d’euros.  Els treballadors també conviden als cambrilencs a sumar-se a aquesta protesta i a assistir al ple com a acte de rebuig a aquesta mesura presa per l’equip de govern. Aquestes mesures es van aprovar el passat divendres 8 de febrer, a l'assemblea que es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament i que va comptar amb una assistència massiva de treballadors.
La Junta de personal “exigeix transparència, voluntat de diàleg i treball conjunt amb l’equip de govern”
A l’assemblea, la Junta de personal i Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Cambrils va explicar que encara no havien rebut cap resposta per part de l’equip de govern sobre les preguntes que els hi havien traslladat i que encara no tenien l’esborrany del pressupost municipal per a poder presentar alternatives a l’ERO abans d’aprovar-los aquest proper divendres. Els representants dels treballadors també demanaven que se’ls hi faciliti “la previsió de la llista de persones acomiadades amb els criteris que han seguit per a confeccionar-la, que siguin clars amb els terminis i procés de l’ERO”, que se’ls hi faciliti el document que va utilitzar l’equip de govern per a explicar als treballadors perquè s’havia arribat a aquesta situació d’haver de fer un ERO i, per últim, demanaven “una reunió amb caràcter urgent” amb l’equip de govern per avui dilluns. La junta “exigeix transparència, voluntat de diàleg i treball conjunt amb l’equip de govern” per arribar a un acord i poder evitar els acomiadaments. “Ningú ens ha assegurat al 100% que els acomiadaments s’acabin aquí”, va apuntar el portaveu dels treballadors.
Propostes dels treballadors per protestar per l’ERO
Un cop va parlar el portaveu de la Junta de personal i Comitè d’Empresa, es va donar la paraula als treballadors que omplien la sala per a què aportessin propostes per protestar per l’ERO anunciat. Els treballadors van parlar de vaga, reducció de sous o implicar als cambrilencs i cambrilenques a aquestes protestes. Els treballadors van acordar que s’ha de fer entendre a l’equip de govern que, “som els qui fem anar l’Ajuntament i som els que donem els serveis al ciutadà”.
Davant la possibilitat de proposar una reducció de sous, el portaveu de la Junta va manifestar que aquesta opció no se la podien plantejar, de moment, perquè primer s’ha de negociar i veure les partides pressupostàries destinades a cada àrea de l’Ajuntament i analitzar les xifres. El portaveu també va anunciar que es farien més concentracions al vestíbul de l’Ajuntament.