jueves, 17 de noviembre de 2011

Proposta Distincions Novembre 2011.

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) realitza la Proposta davant de la Comissió de Distincions de l’Ajuntament de Cambrils de reconèixer amb les Distincions Especials corresponents a l’actual edició a les següents persones i entitats:
1)    Per la seva trajectòria durant aquests anys en el món esportiu, particularment el motociclisme i el futbol, a la vegada que per haver aconseguit els millors resultats a que podien optar en una edat jove com la seva, elevem la proposta de reconèixer els mèrits dels senyors Ivan Cervantes, i els germans Joan i Eduard Oriol, respectivament;
2)    Per la seva trajectòria en el camp de la medicina, des de la consulta familiar fins a la creació de l’Institut Mèdic de Vilafortuny i la Fundació Antoni de Gimbernat, tot destacant ésser un dels millors especialistes a nivell mundial en la medicina de la cirurgia làser, fet que és reconegut amb múltiples distincions com poder ser la presidència de l’associació mèdica europea de la mateixa especialitat, elevem la proposta de distingir al Sr. Mario Trelles;
3)    Per la seva trajectòria associativa i de dinamització econòmica del municipi en els terrenys de la pesca i l’activitat comercial, proposem també que sigui reconeguda la tasca de la Confraria de Pescadors i de la Unió de Botiguers de Cambrils.
  
Cambrils,  Novembre 2011

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Retall de blog del 16-11-11 : MOCIÓ PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

Retall del Blog "Dels dies, de les persones i dels països - Oliver Klein Bosquet" :

MOCIÓ PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE ORDINARI D’OCTUBRE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS la següent MOCIÓ:


1) Limitació de mandats en cada esgraó de la representació política, ja sigui en la condició de regidor, com en la d’alcalde, la de conseller comarcal o diputat; acceptació de la carrera ascendent en la mateixa escala però sempre acomplint els períodes màxims de representació per tal d’afavorir el relleu i l’alternància;
2) No acumulació de més de dos càrrecs en administracions públiques;
3) Regular per Llei els sous d’Alcalde i Regidors, diputats provincials, consellers comarcals, diputats dels parlaments autonòmics, diputats al Congrés, senadors, ministres i caps de govern, per evitar la discrecionalitat en cada cas, tenint en compte el nombre de ciutadans administrats i pressupost que pertoqui gestionar en cada cas; 
4) Definir per Reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva com a representant polític en el nivell local amb l’objectiu de què no sigui aquesta l’opció majoritària entre els electes municipals;
5) Imposició del criteri d’”un polític, un sol sou”, donant-se el cas de què si es tenen diferents representacions s’haurà d’optar per l’atorgament salarial que es consideri més oportú; 
6) Limitar per Llei la participació de càrrecs electes en els consells d’administració d’empreses públiques i altres òrgans de representació indirectes destinats als electes, així com limitar també per Llei les seves retribucions;
7) Eliminació dels Consells Comarcals, i Reformulació de les Diputacions Provincials per tal d’eliminar sous i càrregues financeres de funcionament totalment innecessàries;
8) Eliminació de la Cambra legislativa de segona lecturaque és el Senat, o reconvertir-lo aquest en una Cambra de representació dels diferents territoris que conformen l’Estat;
9) Regular el control d’assistència a les seves funcions de tots els representants polítics per tal de que aquells que no acompleixin amb el seu pacte de dedicació puguin ser sancionats i fins i tot expulsats de la seva activitat parlamentària;
10) Reforma de la Llei Electoral per seguir promovent el Pluripartidisme i una redistribució d’escons més justa per totes les opcions que es presentin a cada elecció tenim en compte el seu nombre absolut de vots;
11) Obligació per Llei als Partits Polítics per què realitzinEleccions Primàries en el seu interior per tal d’escollir als seus candidats i òrgans directius, així com en les Eleccions externes promoure les Llistes Obertes i No Bloquejades de candidats de les diferents opcions polítiques possibles;
12) Eliminar els privilegis vitalicis de la “classe política”que són conseqüència d’una herència històrica desafortunada en els moments que ens està tocant viure; un polític ha de tenir ni més ni menys que els mateixos drets o deures que qualsevol altre ciutadà i no pot dependre econòmicament tan sols del curt període que pot dedicar-se a la governabilitat de la cosa pública, de la mateixa manera que ha de ser sempre responsable dels seus actes davant la llei;
13) Regular per Llei diferents aspectes de la cosa pública que només s’haurien de poder administrar després de la promoció d’un tipus de democràcia més directa com pot ser mitjançant laconvocatòria de consultes o referèndums ciutadans, molts dels quals haurien de ser vinculants.
(Novembre 2011)
http://oliver-klein-bosquet.blogspot.com/2011/11/mocio-per-una-reforma-profunda-del.html

viernes, 11 de noviembre de 2011

Retall de premsa 10-11-11 : Nou Moviment Ciutadà presentarà una moció per a una reforma profunda del sistema polític.

Retall de premsa de la edició digital de "La Vila" :

Nou Moviment Ciutadà presentarà una moció per a una ‘reforma profunda del sistema polític’

El Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) presentarà al proper ple de l’Ajuntament una moció per una reforma profunda del sistema polític i de la pràctica democràtica. Aquesta moció recull temes com la “limitació de mandats en cada esgraó de la representació política, ja sigui en la condició de regidor, com en la d’alcalde, la de conseller comarcal o diputat”; i “acceptació de la carrera ascendent en la mateixa escala però sempre acomplint els períodes màxims de representació per tal d’afavorir el relleu i l’alternància”.

També recull la petició de la “no acumulació de més de dos càrrecs en administracions públiques” i “regular per Llei els sous d’alcalde i regidors, diputats provincials, consellers comarcals, diputats dels parlaments autonòmics, diputats al Congrés, senadors, ministres i caps de govern, per evitar la discrecionalitat en cada cas, tenint en compte el nombre de ciutadans administrats i pressupost que pertoqui gestionar en cada cas”.

Un altre dels punts que recull la moció és “definir per reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva com a representant polític en el nivell local amb l’objectiu de què no sigui aquesta l’opció majoritària entre els electes municipals”. La imposició del criteri “d’un polític, un sol sou”, atenent al fet que si es tenen diferents representacions s’haurà d’optar per l’atorgament salarial que es consideri més oportú”.

També es demana “limitar per Llei la participació de càrrecs electes en els consells d’administració d’empreses públiques i altres òrgans de representació indirectes destinats als electes, així com limitar també per Llei les seves retribucions; El punt número 7 fa referència a l’eliminació dels Consells Comarcals, i reformulació de les Diputacions per eliminar sous i càrregues financeres de funcionament totalment innecessàries. Un altre dels punts fa referència a l’eliminació de privilegis vitalicis de la “classe política”, que “són conseqüència d’una herència històrica desafortunada”.http://www.lavila.cat/els-breus/138-els-breus/4527-nou-moviment-ciutada-presentara-una-mocio-per-a-una-reforma-profunda-del-sistema-politic.html

martes, 8 de noviembre de 2011

Retall de premsa 08-11-11 : - Oliver Klein (NMC): "És totalment incomprensible que en un sol any es demani al ciutadà un esforç tan gran amb una pujada del 20% de l'IBI".


Retall de premsa de la edició digital de "Revista Cambrils" :
Oliver Klein (NMC): "És totalment incomprensible que en un sol any es demani al ciutadà un esforç tan gran amb una pujada del 20% de l'IBI"

Santi Gámez, Oliver Klein i Cinta Ballesté durant la roda de premsa, ahir al matí
El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) va oferir una roda de premsa, ahir al matí, on va exposar el seguit d'al·legacions que han presentat a les ordenances fiscals per al 2012. Recordem que l'equip de govern va presentar una proposta d'ordenances fiscals, el passat 7 d'octubre en sessió plenària, on es va fer una aprovació inicial amb els vots en contra del NMC i també del PSC. Els tres regidors del NMC, Oliver Klein, Cinta Ballesté i Santi Gámez, van voler detallar quines són les propostes del seu grup, les quals, "esperem que es tinguin en compte, que es negociïn i que les ordenances s'aprovin de forma millorada", va apuntar Klein.

Oliver Klein: "No es pot fer pagar tot al ciutadà, quan l'actual situació ha estat fruit d'una mala gestió i d'haver estirat més el braç que la màniga"

Per un costat, des del NMC es mostren totalment crítics amb la pujada del 20% de l'IBI, proposada pel govern. Segons va afirmar Klein "és totalment incomprensible que en un sol any es demani al ciutadà un esforç tan gran". En aquest punt, el NMC proposa una pujada de l'IBI del 3,1%, és a dir, al nivell de l'IPC del mes de juliol. Tal com van manifestar, no donaran suport a l'equip de govern si manté la seva proposta inicial ja que la consideren exagerada. "No es pot fer pagar tot al ciutadà, quan l'actual situació ha estat fruit d'una mala gestió i d'haver estirat més el braç que la màniga", va manifestar el portaveu del NMC.
Pel que fa a la taxa d'escombraries, de la qual es preveu una pujada del 4%, Klein va comentar que també està per damunt del 3,1% que ells proposen. A més, va reiterar que en les darreres setmanes, el nivell del servei està empitjorant i que això ho percep el ciutadà. "No podem demanar un esforç a la gent quan el servei no està millorant, sinó tot al contrari. Crec que l'Ajuntament ha de ser exemplar i després ja pot demanar al ciutadà que col·labori si el servei millora", va dir Klein.
Una altra de les propostes presentades per l'equip de govern era la de fer pagar una quota per aparcar en els aparcaments dissuasoris. Inicialment, el govern preveia una taxa de 0,85 euros diaris. Sobre aquesta qüestió, el regidor del NMC –Oliver Klein– va manifestar que en cas que es volgués establir una quota en aquests aparcaments caldria que tots aquests estessin ben condicionats, és a dir, asfaltats, ben il·luminats i amb la corresponent senyalització. Actualment, segons va dir, molts no estan en bones condicions.

Més bonificacions fiscals

Una altra de les al·legacions que ha presentat el NMC a les ordenances fiscals té a veure amb l'augment de les bonificacions. Klein va explicar que els impostos pugen, però els salaris de la gent estan igual i moltes famílies han de fer front a situacions econòmiques complicades. Segons va dir, actualment les bonificacions són molt reduïdes i caldria que fossin "universals" i a l'abast de més famílies. En aquest sentit, des del NMC demanen més ajuts per a la gent major de 65 anys, a les famílies nombroses, a les famílies monoparentals, a les famílies amb persones dependents, als aturats, etc.
Congelació dels impostos als comerciants i empresaris que estiguin empadronats a Cambrils i tinguin el seus negocis aquí
Quant a les ordenances fiscals, des del NMC fan una nova proposta. Segons Klein, "des del govern es diu que volen potenciar l'activitat econòmica, però a la vegada pugen els impostos. No veiem com es pot promocionar així. Nosaltres proposem la congelació dels impostos i les taxes als empresaris i comerciants cambrilencs que estiguin empadronats a Cambrils i que tinguin els seus negocis aquí. No se'ls hi ha de gravar dues vegades pels seus negocis, perquè ja paguen la corresponen pujada com la resta". Amb tot plegat, des del NMC demanen al govern que se'ls tingui en compte i que, tot i que entenen que s'hagi de sanejar l'economia municipal, no s'ha de castigar les butxaques dels cambrilencs.
Les zones blaves "només poden créixer en zones d'atractiu comercial"
D'altra banda, des del NMC van aprofitar la seva compareixença per exposar algunes de les preguntes que tenien previstes presentar en el darrer ple ordinari, tot i que finalment no es va convocar. Les preguntes han estat presentades al registre de l'Ajuntament i seran debutades en la propera sessió plenària, però des del grup van voler fer repàs d'algunes d'aquestes.
Sobre la implantació de noves zones blaves a diferents punts del municipi, Klein va dir que "només poden créixer en zones d'atractiu comercial i en aquest cas no s'aplica, tant a l'Eixample com a la Parellada. Creiem que es poden anar creant, però en el lloc adequat".
En un altre àmbit, des del NMC van demanar a l'equip de govern que facin una exposició pública del seu pla de prioritats i d'inversions, és a dir, "què faran, quines seran les seves prioritats i projectes de futur". Per altra banda, el regidor també va preguntar sobre l'estat d'algunes obres que han quedat "a mitges" com és el cas de la Torre del Llimó, el Forn del Tallero o l'edifici d'Aparcam. En tots casos, Klein va qüestionar què es farà en cada cas, ja que segons va dir, "no ens podem permetre tenir edificis tancats". Finalment, des del NMC també van criticar la baixada de qualitat en alguns serveis. Klein va insistir que la prioritat "és pagar a aquells subministradors locals, petites i mitjanes empreses, que va temps que no paguen i que no poden suportar aquesta situació".
El NMC presenta una moció per a una reforma profunda del sistema polític i de la pràctica democràtica
En la roda de premsa d'ahir, el NMC també va presentar una moció per a una reforma profunda del sistema polític i de la pràctica democràtica. En aquesta, demanen una sèrie de qüestions com: limitació de mandats, no acumulació de càrrecs, regulació dels sous, definir per reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva, limitar la participació de càrrecs electes en els consells d'administració, eliminació dels consells comarcals i reformulació de les diputacions provincials, eliminació del Senat, regular el control d'assistència, reforma de la llei electoral, eleccions primàries als partits polítics, eliminació de privilegis vitalicis i promoció d'una democràcia més directa. 
http://www.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=12059

lunes, 7 de noviembre de 2011

Roda de premsa 07-11-11.

Roda de premsa per a la presentació de la moció, "Per una reforma profunda del sistema polític i de la pràctica democràtica", i de la postura del NMC a les eleccions legislatives del 20 de novembre.


MOCIÓ PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE ORDINARI D’OCTUBRE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS la següent MOCIÓ:

MOCIÓ PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

1)      Limitació de mandats en cada esgraó de la representació política, ja sigui en la condició de regidor, com en la d’alcalde, la de conseller comarcal o diputat; acceptació de la carrera ascendent en la mateixa escala però sempre acomplint els períodes màxims de representació per tal d’afavorir el relleu i l’alternància;

2)      No acumulació de més de dos càrrecs en administracions públiques;

3)      Regular per Llei els sous d’Alcalde i Regidors, diputats provincials, consellers comarcals, diputats dels parlaments autonòmics, diputats al Congrés, senadors, ministres i caps de govern, per evitar la discrecionalitat en cada cas, tenint en compte el nombre de ciutadans administrats i pressupost que pertoqui gestionar en cada cas;

4)      Definir per Reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva com a representant polític en el nivell local amb l’objectiu de què no sigui aquesta l’opció majoritària entre els electes municipals;

5)      Imposició del criteri d’”un polític, un sol sou”, donant-se el cas de què si es tenen diferents representacions s’haurà d’optar per l’atorgament salarial que es consideri més oportú;

6)      Limitar per Llei la participació de càrrecs electes en els consells d’administració d’empreses públiques i altres òrgans de representació indirectes destinats als electes, així com limitar també per Llei les seves retribucions;

7)      Eliminació dels Consells Comarcals, i Reformulació de les Diputacions Provincials per tal d’eliminar sous i càrregues financeres de funcionament totalment innecessàries;

8)      Eliminació de la Cambra legislativa de segona lectura que és el Senat, o reconvertir-lo aquest en una Cambra de representació dels diferents territoris que conformen l’Estat;

9)      Regular el control d’assistència a les seves funcions de tots els representants polítics per tal de que aquells que no acompleixin amb el seu pacte de dedicació puguin ser sancionats i fins i tot expulsats de la seva activitat parlamentària;

10)  Reforma de la Llei Electoral per seguir promovent el Pluripartidisme i una redistribució d’escons més justa per totes les opcions que es presentin a cada elecció tenim en compte el seu nombre absolut de vots;

11)  Obligació per Llei als Partits Polítics per què realitzin Eleccions Primàries en el seu interior per tal d’escollir als seus candidats i òrgans directius, així com en les Eleccions externes promoure les Llistes Obertes i No Bloquejades de candidats de les diferents opcions polítiques possibles;

12)  Eliminar els privilegis vitalicis de la “classe política” que són conseqüència d’una herència històrica desafortunada en els moments que ens està tocant viure; un polític ha de tenir ni més ni menys que els mateixos drets o deures que qualsevol altre ciutadà i no pot dependre econòmicament tan sols del curt període que pot dedicar-se a la governabilitat de la cosa pública, de la mateixa manera que ha de ser sempre responsable dels seus actes davant la llei;

13)  Regular per Llei diferents aspectes de la cosa pública que només s’haurien de poder administrar després de la promoció d’un tipus de democràcia més directa com pot ser mitjançant la convocatòria de consultes o referèndums ciutadans, molts dels quals haurien de ser vinculants.

jueves, 3 de noviembre de 2011

AL.LEGACIONS DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA D’ORDENANCES FISCALS REALITZADA PEL GOVERN MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS

AL.LEGACIONS DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A LA PROPOSTA D’ORDENANCES FISCALS REALITZADA PEL GOVERN MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Des del Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) creiem que es pot fer compatible per part del govern municipal el fet d’obtenir majors ingressos per la part dels impostos i taxes tractats, al mateix temps que es poden seguir fent polítiques públiques que afavoreixin la dinamització econòmica dins del mateix municipi. Si el que el govern municipal vol fer és rebaixar el dèficit estructural que avui patim demanant un sacrifici exagerat a les famílies cambrilenques i a l’economia productiva de la ciutat ens sembla que vestirem un sant per desvestir-ne un altre. És en aquest context que volem fer arribar les nostres principals al.legacions a la proposta del govern d’augment de les ordenances fiscals per a l’any 2012;
1) El fet d’incrementar la majoria de taxes i impostos segons el valor del IPC del mes de juliol passat, o sigui un 3’1 %, el podríem acceptar sempre que anés acompanyat de la resta de mesures que passem a descriure;

2)      No podem estar de cap de les maneres d’acord amb la proposta d’increment d’un 20 % de l’IBI, com ja vam manifestar en el Ple de l’aprovació inicial ja que no es pot demanar un esforç tan gran concentrat en un sol any; la nostra proposta seria deixar aquest increment al voltant del 5 % que és la mitja de l’esforç que calculem que poden fer els ciutadans en una situació econòmica no gens favorable ni als interessos de l’ajuntament ni al de les pròpies famílies sobre l’impost que més es recapta;
3) Tampoc podem votar a favor de l’increment de la recollida d’escombreries d’un 4 %, essent la nostra proposta aplicar sobre aquest concepte la mateixa càrrega impositiva executada sobre la majoria d’ordenances fiscals, o sigui un 3’1 %;
4) Pel que respecta a la proposta de creació d’una taxa de 0’85 Euros/dia per tal de poder deixar el cotxe als aparcaments dissuasoris de què disposa l’Ajuntament, només ho acceptaríem durant la temporada d’estiu en aquells espais que estiguessin realment ben acondicionats amb la llum i l’asfalt adequat per facilitar la seva seguretat;
5) Igualment, demanem ampliar els criteris d’aplicació de les Bonificacions per què procurin ser el més universals possibles, sobretot les que es dirigeixen a persones jubilades de més de 65 anys, amb dependents a càrrec, de renta baixa contrastable, joves per sota dels 35 anys, aturats, famílies monoparentals i famílies numeroses, evitant al màxim criteris que puguin limitar l’accés a la mateixa bonificació com poden ser el valor cadastral;
6) I, finalment, pel que respecta als titulars de comerços, negocis, establiments i activitat econòmica de diferent índole, entre la qual també integrem la dels polígons industrials, propietat de persones que siguin a la vegada ciutadanes, o sigui que estiguin empadronades a Cambrils, demanem que els impostos que s’hi relacionin passin a congelar-se per tal de fer més fàcil suportar la davallada d’ingressos que ells mateixos poden patir.

                                                     Cambrils, 2 de Novembre de 2011