viernes, 11 de noviembre de 2011

Retall de premsa 10-11-11 : Nou Moviment Ciutadà presentarà una moció per a una reforma profunda del sistema polític.

Retall de premsa de la edició digital de "La Vila" :

Nou Moviment Ciutadà presentarà una moció per a una ‘reforma profunda del sistema polític’

El Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) presentarà al proper ple de l’Ajuntament una moció per una reforma profunda del sistema polític i de la pràctica democràtica. Aquesta moció recull temes com la “limitació de mandats en cada esgraó de la representació política, ja sigui en la condició de regidor, com en la d’alcalde, la de conseller comarcal o diputat”; i “acceptació de la carrera ascendent en la mateixa escala però sempre acomplint els períodes màxims de representació per tal d’afavorir el relleu i l’alternància”.

També recull la petició de la “no acumulació de més de dos càrrecs en administracions públiques” i “regular per Llei els sous d’alcalde i regidors, diputats provincials, consellers comarcals, diputats dels parlaments autonòmics, diputats al Congrés, senadors, ministres i caps de govern, per evitar la discrecionalitat en cada cas, tenint en compte el nombre de ciutadans administrats i pressupost que pertoqui gestionar en cada cas”.

Un altre dels punts que recull la moció és “definir per reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva com a representant polític en el nivell local amb l’objectiu de què no sigui aquesta l’opció majoritària entre els electes municipals”. La imposició del criteri “d’un polític, un sol sou”, atenent al fet que si es tenen diferents representacions s’haurà d’optar per l’atorgament salarial que es consideri més oportú”.

També es demana “limitar per Llei la participació de càrrecs electes en els consells d’administració d’empreses públiques i altres òrgans de representació indirectes destinats als electes, així com limitar també per Llei les seves retribucions; El punt número 7 fa referència a l’eliminació dels Consells Comarcals, i reformulació de les Diputacions per eliminar sous i càrregues financeres de funcionament totalment innecessàries. Un altre dels punts fa referència a l’eliminació de privilegis vitalicis de la “classe política”, que “són conseqüència d’una herència històrica desafortunada”.http://www.lavila.cat/els-breus/138-els-breus/4527-nou-moviment-ciutada-presentara-una-mocio-per-a-una-reforma-profunda-del-sistema-politic.html

No hay comentarios:

Publicar un comentario