lunes, 7 de noviembre de 2011

MOCIÓ PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE ORDINARI D’OCTUBRE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS la següent MOCIÓ:

MOCIÓ PER UNA REFORMA PROFUNDA DEL SISTEMA POLÍTIC I DE LA PRÀCTICA DEMOCRÀTICA

1)      Limitació de mandats en cada esgraó de la representació política, ja sigui en la condició de regidor, com en la d’alcalde, la de conseller comarcal o diputat; acceptació de la carrera ascendent en la mateixa escala però sempre acomplint els períodes màxims de representació per tal d’afavorir el relleu i l’alternància;

2)      No acumulació de més de dos càrrecs en administracions públiques;

3)      Regular per Llei els sous d’Alcalde i Regidors, diputats provincials, consellers comarcals, diputats dels parlaments autonòmics, diputats al Congrés, senadors, ministres i caps de govern, per evitar la discrecionalitat en cada cas, tenint en compte el nombre de ciutadans administrats i pressupost que pertoqui gestionar en cada cas;

4)      Definir per Reglament els criteris per optar a la dedicació exclusiva com a representant polític en el nivell local amb l’objectiu de què no sigui aquesta l’opció majoritària entre els electes municipals;

5)      Imposició del criteri d’”un polític, un sol sou”, donant-se el cas de què si es tenen diferents representacions s’haurà d’optar per l’atorgament salarial que es consideri més oportú;

6)      Limitar per Llei la participació de càrrecs electes en els consells d’administració d’empreses públiques i altres òrgans de representació indirectes destinats als electes, així com limitar també per Llei les seves retribucions;

7)      Eliminació dels Consells Comarcals, i Reformulació de les Diputacions Provincials per tal d’eliminar sous i càrregues financeres de funcionament totalment innecessàries;

8)      Eliminació de la Cambra legislativa de segona lectura que és el Senat, o reconvertir-lo aquest en una Cambra de representació dels diferents territoris que conformen l’Estat;

9)      Regular el control d’assistència a les seves funcions de tots els representants polítics per tal de que aquells que no acompleixin amb el seu pacte de dedicació puguin ser sancionats i fins i tot expulsats de la seva activitat parlamentària;

10)  Reforma de la Llei Electoral per seguir promovent el Pluripartidisme i una redistribució d’escons més justa per totes les opcions que es presentin a cada elecció tenim en compte el seu nombre absolut de vots;

11)  Obligació per Llei als Partits Polítics per què realitzin Eleccions Primàries en el seu interior per tal d’escollir als seus candidats i òrgans directius, així com en les Eleccions externes promoure les Llistes Obertes i No Bloquejades de candidats de les diferents opcions polítiques possibles;

12)  Eliminar els privilegis vitalicis de la “classe política” que són conseqüència d’una herència històrica desafortunada en els moments que ens està tocant viure; un polític ha de tenir ni més ni menys que els mateixos drets o deures que qualsevol altre ciutadà i no pot dependre econòmicament tan sols del curt període que pot dedicar-se a la governabilitat de la cosa pública, de la mateixa manera que ha de ser sempre responsable dels seus actes davant la llei;

13)  Regular per Llei diferents aspectes de la cosa pública que només s’haurien de poder administrar després de la promoció d’un tipus de democràcia més directa com pot ser mitjançant la convocatòria de consultes o referèndums ciutadans, molts dels quals haurien de ser vinculants.

1 comentario:

  1. Totalment d'acord!!! Jo no ho hauria escrit millor. Proposo una recollida de signatures per presentar al Congrés un projecte de llei per impulsar aquestes modificacions via iniciaiva popular.

    ResponderEliminar