martes, 26 de febrero de 2013

Preguntes pel ple ordinari de febrer.


PREGUNTES PEL PLE ORDINARI DE FEBRER

El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS les següents preguntes per què puguin ser respostes en la mateixa sessió plenària:

En quin estat es troba el projecte de voler ampliar les zones d’estacionament per a vehicles blaves i verdes a diferents parts del municipi, sobretot en relació al compromís adoptat per part del Regidor de Govern
1) ació de no tirar endavant aquesta decisió sense el consentiment de les associacions de veïns implicades en cada cas promovent el constant diàleg amb les mateixes? Quantes reunions s’han produït d’aquest tipus en aquest sentit, i a quines conclusions estem arribant per tal d’aplicar o no aplicar aquestes mesures abans de l’inici de la temporada turística que ja és ben a prop?;

2) Com a Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) hem rebut l’escrit del President del Club de Futbol Sala Laguna Cambrils, José Laguna, comunicant, el passat dia 19 de Febrer, la seva decisió de donar el seu equip de baixa a la categoria de 3. Divisió Nacional, degut a la manca de comunicació existent amb el Regidor d’Esports i el seu escàs interès en solucionar les seves necessitats de cobertura d’espai per als seus entrenaments, fonamentals per mantenir-se en l’esmentada categoria. En aquest cas ens agradaria conèixer la versió del Regidor i preguntar si els fets que s’assenyalen són del tot correctes i verídics, o no han estat d’aquesta manera;

3) D’altra banda, ens agradaria conèixer en quin projecte està treballant, i quina estratègia es planteja, l’actual Equip de Govern Municipal, per tal de procurar fer viable, i mantenir el bon funcionament i les seves bones prestacions, l’Escola Municipal de Música, comptant amb una reducció de la subvenció aportada per la Generalitat tan dràstica i inoportuna;

4) També ens agradaria preguntar per la futura viabilitat del Departament de Participació Ciutadana i Cooperació, que no només ha patit la reducció del seu pressupost fins a extrems insostenibles per tal d’acomplir els seus objectius marcats durant la seva creació, sinó que a més ha decidit obrir tan sols dos dies a la setmana per atendre les consultes ciutadanes..., precisament un departament que hauria de ser el més permeable, si cal, de la resta existent, afavorint les visites i suggeriments per part de totes les associacions del municipi;

5) Donat que en la darrera Conferència sobre l’Estat de la Ciutat, de la senyora Alcaldessa, es va tornar a repetir que un dels grans objectius d’aquest govern havia de ser la promoció econòmica, i donat que el pressupost que s’hi destina enguany torna a retallar-se, en aquesta ocasió volem preguntar en quin estat es troben les dues mesures anunciades en aquest àmbit com són la construcció d’un Viver d’Empreses Municipal, i d’altra banda l’elaboració d’una ordenança municipal que incentivés l’obertura d’establiments a Cambrils tot donant facilitats tant en la qüestió tècnica com econòmica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario