lunes, 16 de mayo de 2011

Declaracions d'Oliver Klein.

Des que va començar la campanya la mitja nit del 5 al 6, cada dia al vespre tot l'equip humà de l'NMC ens reunim a la nostra seu per tal de fer balanç de la jornada. Aprofitem també per fer autocrítica, quelcom important en el sí d'una organització democràtica com la nostra. Això ens enriqueix a tots i totes, ens ajuda a millorar en aquells aspectes que considerem són millorables i l'endemà els posem en pràctica.
També fem una “pluja d'opinions rebudes” i això, a data d'avui, em permet fer una estadística de la situació actual del nostre Cambrils. Les impressions rebudes les podria classificar:

Preocupació per l'atur
Preocupació per la greu situació econòmica
Preocupació dels comerciants, botiguers i empresaris.

Tres punts que destaco i que coincideixen amb punts del programa de l'NMC. Hom sap que aquests temes són competència d'institucions supramunicipals, però un bon i encertat equip de govern municipal ha de vetllar per instar a aquestes institucions, amb l'objectiu de millorar la situació actual sense perjudicar la ciutadania amb increment de taxes, impostos i està clar, que sense reduir les prestacions socials que pertanyen a l'estat del benestar.
Per tant em refermo en el que hem escrit en el nostre programa i estem difonent. Cal que l'Ajuntament ajusti les seves actuacions de forma que en gran part beneficiïn als ciutadans i ciutadanes de Cambrils. Donar ocupació als aturats i aturades en aquelles obres que es facin dins el municipi, fer els concursos de forma que siguin les empreses de Cambrils les que puguin optar a l'execució de les obres, cal destinar molts esforços i idees per poder-ho fer, sempre des de la legalitat vigent.
Distribuir de forma racional aquelles tasques que calgui fer tenint en compte les persones que aquí viuen. Crear un nexe d'unió entre la ciutadania i l'Ajuntament. Cal que prenguem consciència que la nostra tasca principal és vetllar pels interessos de Cambrils.

Oliver Klein
Alcaldable per l'NMC

No hay comentarios:

Publicar un comentario