martes, 17 de abril de 2012

DOCUMENT FINAL DEL PRIMER CONGRÉS D’IDEES DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC)


DOCUMENT FINAL DEL PRIMER CONGRÉS D’IDEES DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC)

El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) és un partit que compta en el seu interior una pluralitat de pensaments que són part de la seva riquesa, però hem de ser intel·ligents per tenir un discurs únic  i fàcilment reconegut per tota la societat que avui ens està observant. Algú ha dit que hem de ser una mena de “partit-esponja”, o sigui que hem de saber recollir i processar tot allò que ens està passant avui dia amb les seves possibles propostes de solució, adoptar-ne una que sigui unívoca, i a partir de llavors remar tots els militants en la mateixa direcció. No hem de deixar que ens posin les etiquetes des de fora, per dir-nos si som una cosa o una altra, si tenim una tendència o una altra; la població ens haurà de conèixer pels nostres fets, i nosaltres n’hem de ser en tots els casos de la mateixa manera responsables. El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) és una nova organització política que va aparèixer ara fa més d’un any i avui ha de dir ben fort que és aquí amb voluntat de quedar-se. El millor de la definició dels nostres valors està en les inicials de les nostres sigles: N de nou, perquè no se’ns pot comparar amb res anterior; M de moviment, perquè actuem cap endavant sense cap rèmora del passat; i C de ciutadà, perquè les nostres polítiques sorgeixen de les demandes i són pensades per al benefici dels nostres ciutadans, i no només d’aquells que ens simpatitzen. El nostre gran objectiu de fons resulta el compromís de deixar un món i una ciutat millors del que estem observant, i fer possible així que les nostres futures generacions puguin heretar unes actuacions públiques sostenibles que promoguin els criteris de la millor tradició a favor de la llibertat, la igualtat i la solidaritat.
És així doncs  que, donant resposta a les demandes d’una gran part de la societat per què hi hagi un canvi democratitzador en l’activitat de les organitzacions polítiques, el Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC), després del seu Primer Congrés d’Idees celebrat els dies 23 i 24 de Març, adopta els 10 compromisos següents:
1) Apostar per incloure els joves a la seva estructura sense que això vulgui significar deixar d’aprofitar el  bagatge dels que porten més anys en política;
2) Per als càrrecs orgànics i representatius cal triar les persones més preparades segons les funcions a desenvolupar, i persones que estiguin molt vinculades al teixit associatiu del municipi;
3) Hem de ser una organització profundament oberta i és per això que no podem deixar de donar-nos a conèixer i explicar-nos als nostres veïns i socialitzar-nos amb les seves inquietuds actuals;
4) La democràcia que pregonem cap enfora en primer lloc l’hem d’exemplificar cara endins, a l’hora de prendre les nostres decisions, amb la màxima transparència i participació de la militància;
5) Hem de ser una organització lliure tenint en compte la nostra gran virtut que resulta sense dubte la nostra capacitat d’adaptació als canvis que està vivint la nostra societat;
6) Hem de saber explicar molt bé a la ciutadania la nostra praxis política, cal treballar molt, però també cal saber explicar constantment tot allò que fem;
7) Hem de dotar-nos d’una coordinació interna molt forta i que funcioni per donar una bona informació sobre el nostre comportament i funcionament a tots aquells que se’ns apropin;
8) Resultarà per nosaltres vital utilitzar al mateix temps les noves tecnologies de la comunicació (el que significa també la participació en les xarxes socials), i no deixar d’estar presents de forma física i visual a cadascun dels nostres barris i manifestacions;
9) Cal parlar directament mirant els ulls al ciutadà i al elector com a major d’edat al qual hem de saber escoltar i generar-li credibilitat pel que respecta a la nostra actuació política;
10) I, finalment, el nostre partit queda definit dintre de la tipologia que s’anomena “partit-moviment”: el nostre màxim òrgan sobirà és l’assemblea que utilitzem per ratificar cadascuna de les nostres propostes, a la vegada que no podem ser estàtics en el moment que sabem que se’ns està demanant precisament un radical canvi en la manera de fer política.

Cambrils, a 17 d’abril de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario