miércoles, 26 de septiembre de 2012

Retall de premsa del 26-09-12: El govern revisa el Pla de Sanejament 2012-2014 per incloure els 3 milions d'euros provinents de sentències judicials adverses.

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:

El govern revisa el Pla de Sanejament 2012-2014 per incloure els 3 milions d'euros provinents de sentències judicials adverses.

L'alcaldessa en el moment d'explicar la revisió del Pla de Sanejament.

Un altre dels punts que constava a l’ordre del dia del ple ordinari era l’aprovació  de la revisió del Pla de Sanejament 2012-2014, que està ajustat al pla d’Ajust. L’alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va explicar que pel període comprès entre el 2012 i el 2014 hi havia aquest pla aprovat per ple al desembre de 2011 i que, mesos més tard, es va aprovar el Pla d’Ajust inclòs al Reial Decret 4/2012.
El regidor d’Hisenda va prendre la paraula per explicar les revisions que s’havien fet al pla. En aquest document, el govern ha inclòs les amortitzacions i els pagaments que s’hauran de fer a partir d’ara, com l'expropiació de la Torre del Llimó per valor d’1,2 milions d’euros, l’expropiació del carrer d’Andròmeda per valor de 175.000 euros, l’expropiació del carrer Brúixola per valor de 640.000 euros i l’acord amb l'empresa Viescu per uns terrenys al polígon Belianes i que és un problema heretat del govern anterior. “Amb el pla preveiem que han de sortir més de 3 milions d’euros que s’hauran de liquidar i entenem que havien de sortir reflectits al pla”. 
Robert Benaiges: “Aquest document reflecteix quina és la filosofia del govern municipal”.
El portaveu del grup del PSC –Robert Benaiges– va prendre el torn de paraula afirmant que, el pla “és un document molt interessant que reflecteix quina és la filosofia del govern municipal”. Benaiges va avançar que el seu grup s’abstindria a la votació “perquè és un document que marca una sèrie d’objectius difícils d’assolir”. El portaveu també va fer referència a l’informe de l’interventor. “Ens agradaria que hi hagués un anàlisi i no només una fulla d’un informe extremadament curt i precís”. Benaiges va titllar la política del govern municipal  d’”extremadament optimista. Hem de veure si finalment assoleixen els objectius però he de dir que nosaltres som optimistes però vostès ens sobrepassen d’optimisme”.
Per la seva banda, el portaveu del grup del Nou Moviment Ciutadà –Oliver Klein– va fer referència a la diferència entre l’instrument i el contingut. “Com més avança la legislatura més ens adonem que l’instrument calia però que no deixa de ser un instrument de projecció de futur. En moltes qüestions tenim l’interrogant”.
Mercè Dalmau a Robert Benaiges: “El seu optimisme ens va deixar 15 milions d’euros de romanent de tresoreria negatiu, és curiós”.
L’alcaldessa va prendre la paraula per explicar que aquest document és una revisió del pla aprovat. “És un document que ha marcat el nostre full de ruta, sembla que el descobreixin ara”. Dalmau va apuntar que el govern seguiria el pla perquè “fins ara ens ha donat bons resultats, la liquidació de l’any 2011 n’és un bon exemple”. L’alcaldessa va fer referència a l’optimisme de Benaiges afirmant que, “ens titlla d’optimistes, jo diria que som realistes. El seu optimisme ens va deixar 15 milions d’euros de romanent de tresoreria negatiu, és curiós”. Sobre el document, Dalmau va apuntar que, “el document se segueix i es compleix, cosa que no podíem dir el mateix dels seus plans. Aquest document ens durà a una situació econòmica millor”. Dalmau també va referir-se a Benaiges dient-li que, “curiosament no ha fet referència a les sentències. Són 3 milions d’euros que no teníem contemplats i que s’han de tenir en compte, no per ser optimistes, sinó per ser realistes”.
A continuació, l’interventor Alberto Viñas va demanar el torn de paraula per aclarir que els informes solen ser més amplis però aquest document és una “redefinició de l’informe anterior i incorpora el pla d’Ajust. Aquest informe és d’una pàgina perquè té la seva explicació lògica”. 
Robert Benaiges: “Ens agrada que siguin optimistes”.
El portaveu socialista va contestar a l’alcaldessa que no es prengués l’abstenció des del punt de vista negatiu. “Per nosaltres és afirmatiu. Haguéssim fet les coses d’una altra manera. Ens agrada que siguin optimistes”. Sobre els plans de sanejament quan estaven al govern, Benaiges va respondre que sí seguien els plans i que estaven “perfectament val·lidats per la Generalitat”.
Finalment, el punt va ser aprovat per 12 vots a favor i 9 abstencions. 

S'aprova l'inici d'expedient pel canvi de la forma de gestió de l'IMEC.
Un altre punt que es va aprovar al ple va ser l'inici d'expedient pel canvi de la forma de gestió de l'Institut Municipal d'Esports Cambrils (IMEC), que passarà a ser una societat limitada. L'alcaldessa va explicar que aquest era el primer pas per a la creació de l'empresa municipal Cambrils Serveis. Tant el grup del NMC com el del PSC van apuntar que s'abstindrien a la votació. La regidoria socialista –Ana López– va explicar que el seu grup s'abstindria per la manca d'informació però va afirmar que "no estem en contra de les societats mercantils". 
El regidor d'Hisenda va explicar que la creació de Cambrils Serveis és un dels objectiu principals del govern municipal i va apuntar que a l'IMEC hi formaran part tant el regidor d'Esports com la tècnica. Sobre la manca de comunicació, Llobet va afirmar que "en cap moment hi ha hagut una manca de comunicació. Això és un inici de la comissió d'estudi". El punt va ser aprovat per 12 vots a favor i 9 abstencions.
Festa local el dia de la Mare de Déu del Carme.
Durant el ple també es van tractar altres temes, com l'aprovació de les Festes Locals de l'any 2013. Dalmau va explicar que s'havia decidit escollir una altra data perquè la festivitat de la Mare de Déu del Camí –festa major local– de l'any 2013 caurà en diumenge i s'ha compensat aquest dia festiu en una altra data. Concretament, s'ha triat el dia 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme, com a festa local, l'any vinent.
Un altre punt aprovat al ple va ser l'aprovació del Compte General de la Corporació de l'exercici de l'any 2011 i l'alineació de béns patrimonials, que consisteix en un paquet de 10 solars municipals valorats en 4.626.000 euros i que es trauran a concurs per la seva venda. 
D'altra banda, en el torn de precs, preguntes i mocions, el portaveu del grup del NMC –Oliver Klein– va llegir una moció a favor de l'Any Internacional de les Cooperatives. Klein va dir que aquesta moció havia estat aprovada als ajuntaments de Barcelona i Valls i que aposta per fomentar el cooperativisme, donar reconeixement a les institucions i col·laborar amb les empreses. La moció va ser aprovada de manera unànime. 


http://trasp.revistacambrils.com/index.php?c_noticia=13667

No hay comentarios:

Publicar un comentario