lunes, 3 de septiembre de 2012

L'NMC treu el segón número del seu Butlletí Informatiu.

L'NMC utilitza la bustiada personalitzada a totes les llars familiars de Cambrils per mantenir be informats els seus ciutadans sobre la seva activitat política. Durant aquests darrers dies hem estat repartint el Butlletí N. 2 d'Informació Municipal del NMC en el qual incloem, com a qüestions més destacades, el resum de les Principals Conclusions del Primer Congrés d'Idees, i les Al.legacions als Pressupostos Municipals i Ordenances Fiscals per al 2012. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario