jueves, 24 de mayo de 2012

MOCIÓ PER PROCURAR UNA SOLUCIÓ A LA SITUACIÓ DE LES “PARTICIPACIONS PREFERENTS”


El Grup Municipal del NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) presenta al PLE ORDINARI DE MAIG DE L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS la següent MOCIÓ:

MOCIÓ PER PROCURAR UNA SOLUCIÓ A LA SITUACIÓ DE LES “PARTICIPACIONS PREFERENTS”

L’emissió de participacions preferents per part de diferents entitats financeres s’ha transformat en un autèntic drama per gairebé dos milions de persones a l’Estat Espanyol, la majoria de les quals d’una avançada edat i moltes de les quals residents a Catalunya. Durant les darreres setmanes hem pogut evidenciar com el procés de comercialització d’aquest producte financer es va realizar amb una informació incomplerta i esbiaixada cap als usuaris, que creient assegurats els seus estalvis, el que van fer en el seu momento va ser  contractar un producte d’alt risc del qual no n’eren conscients.
Diverses associacions d’usuaris com són FACUA i ADICAE s’han posat a treballar des de fa mesos per denunciar aquest frau i afavorir que es faci justícia amb els perjudicats i se’n derivin responsabilitats.
Sembla contrastada la manca de garanties mínimes en la contractació i l’abús en el tracte ofert al client estalviador i inversor.
Només avui es pot calcular que el volum total de participacions preferents comercialitzat per les entitats financeres supera els 10.000 milions d’Euros.
És per tot això doncs que el Grup Municipal del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) PROPOSA al Ple Municipal de l’Ajuntament de Cambrils:

1) Manifestar públicament la solidaritat d’aquest consistori amb els afectats d’aquesta situació per les greus conseqüències que n’estan patint;
2) Posar els Serveis Jurídics Municipals a disposició dels cambrilencs que puguin estar sofrint aquest frau tot donant-ne la publicitat adequada;
3) Demanar al Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat que prenguin les mesures necessàries per impulsar una millor legislació en el sector financer que posi èmfasi en un major control i transparència sobre els productes que les entitats bancàries puguin oferir els seus clients, en aquest cas demanant els informes pertinents als organismes que teòricament se’n haurien d’ocupar, com són el Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors;
4) De la mateixa manera, demanem que siguin les pròpies entitats financeres que han comercialitzat aquestes opcions preferents les que es comprometin a garantitzar als seus mateixos clients la disponibilitat dels seus fons invertits el més ràpidament possible; i a no ser així que sigui el mateix Govern qui les obligui o facili el retorn d’aquests fons;
5) Finalment, volem donar trasllat d’aquest acord al Congrés del Diputats, Govern de l’Estat, FACUA i ADICAE.

Cambrils, 24 de Maig de 2012

No hay comentarios:

Publicar un comentario