viernes, 30 de noviembre de 2012

Retall de premsa del 30-11-12: S'aproven les ordenances fiscals per al 2013, després que el govern desestimi totes les al·legacions de l'oposició ...

Retall de premsa de la edició digital de la”Revista Cambrils”:
S'aproven les ordenances fiscals per al 2013, després que el govern desestimi totes les al·legacions de l'oposició excepte una del PSC.

Imatge de la sala de plens, ahir al matí.

En la sessió ordinària d’ahir, es van aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’any 2013 i es van resoldre les al·legacions presentades pels dos grups de l’oposició. En aquest punt, el regidor d’Hisenda –Ramon Llobet– va fer cinc cèntims de les principals dades de les taxes per a l’any vinent. Va recordar que l’IBI es redueix un 10% (amb un coeficient que es quedarà fixat en un 0,84), la congelació de les taxes de les escombraries i de l’impost de circulació, així com una pujada de la resta d’impostos d’un 2,2% d’acord amb l’IPC corresponent al mes d’agost.

Desestimades totes les al·legacions del PSC i del NMC, excepte una del PSC.
A continuació, Llobet va fer lectura de les diferents al·legacions presentades pel NMC i pel PSC. El NMC havia demanat una reducció més important de l’IBI i una major baixada de la resta d’impostos que s’apujaran un 2,2%. També havien proposat que s’apliqués un sistema de bonificació per hores a la zona blava per als residents; que els ciutadans que paguessin les seves obligacions de forma avançada (per exemple durant el mes de febrer), se’ls apliqués un descompte del 2% i que es fes una bonificació a aquelles petites i mitjanes empreses locals que contractin habitants del municipi en atur. Després de fer una explicació de cadascuna d’aquestes propostes, Llobet va explicar que el govern havia desestimat totes les al·legacions presentades.
Pel que fa al PSC, el grup socialista havia proposat que es fes una bonificació d’un 75% per als casos de llars amb tots els seus membres aturats i una bonificació del 100% per aquelles llars en situació de no percepció de cap ingrés per al proper 2013. També van proposar dins de l’ICIO (Impost sobre Construcció, Instal·lacions i Obres), que la declaració de les obres d’interès general l’estableixi al ple. Aquesta va ser l’única proposta acceptada per l’equip de govern. La resta –modificacions en relació amb la finança de reparació de danys per obres; l’aplicació d’un increment del 2,2% en la taxa d’immobilització, retirada i dipòsit de vehicles i, l’aplicació d’un taxa simbòlica de 2,5 euros en l’expedició d’informes tècnics sobre la disponibilitat d’habitatge i informes d’inserció–, van ser totes desestimades. Finalment, el regidor va afegir que també s’havien acceptat un parell de propostes de caràcter tècnic de la comissió d’hisenda.   
En el torn de l’oposició, el portaveu del NMC –Oliver Klein– va tornar a llegir totes les al·legacions presentades pel seu grup i va lamentar que no se n’hagués acceptat cap, “perquè estaven ben argumentades”. Per la seva part, Robert Benaiges del PSC també va dir que les al·legacions de la seva formació eren “molt senzilles” i, en la línia de buscar bonificacions per a les famílies. Finalment, les ordenances fiscals per a l’any 2013 van ser aprovades, però amb els vots en contra dels regidors del PSC i del NMC.

9è expedient de modificació de crèdit de 653.000 euros.
En l’ordre del dia d’ahir també es van passar un parell de punts de caire econòmic. Per un costat es va aprovar el 9è expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal que puja a 653.000 euros. En aquest punt, l’alcaldessa va explicar que estan obligats a fer-ho per complementar algunes partides relacionades a diferents serveis com recollida d’escombraries, parcs i jardins, entre d’altres. Dalmau va afirmar que es va començar l’any 2012 amb un pressupost prorrogat i per tant, s’han hagut de fer ajustos d’acord amb l’increment de l’IVA. 
El portaveu del PSC –Robert Benaiges– va criticar que, quan es van presentar els pressupostos d’enguany, el govern els titllés de realistes i, ara ja s’arribés a la novena modificació. “Aquest realisme queda desdibuixat per la realitat. Donem de baixa moltes partides de subvencions a entitats, i d’altres àrees pateixen una important reducció com la de Joventut en uns 103.000 euros. Tot té un límit i crec que les polítiques participatives s’han de recolzar econòmicament”, va afirmar.
El regidor del NMC, Oliver Klein, també va criticar que s’hagi de fer una nova modificació i va mostrar-se preocupat per la “viabilitat regidories que estan fent grans sacrificis per sufragar el manteniment d’alguns serveis. Hi ha algunes regidories que no són mimades i crec que les modificacions i l’estalvi també es poden fer en d’altres”. A les crítiques de l’oposició, Dalmau va dir que ja es veurà si són realistes a finals d’any, mentre que el regidor d’Hisenda, Ramon Llobet, va apuntar que aquestes modificacions no s’han fet amb urgència, sinó amb una previsió de treball de sis mesos, per fer quadrar ingressos i despeses. Tant PSC com NMC van abstenir-se en aquest punt.

5è expedient de modificació de crèdit del Patronat de Turisme de 74.900 euros.
També en matèria econòmica, es va aprovar el cinquè expedient de modificació de crèdit del Patronat Municipal de Turisme per un valor de 74.900 euros. Una quantitat que prové de la liquidació de l’exercici 2011, no com en d’altres casos que es fruit de les baixes i altes de les diferents partides. Robert Benaiges del PSC es va mostrar crític amb això, dient que a l’àrea de turisme es produïa un fet extraordinari en relació amb d’altres àrees, ja que les seves partides s’han incrementat d’una manera molt important. Des del NMC també van criticar que ja s’hagi produït el cinquè expedient i que tot plegat s’ha d’estudiar amb una major previsió. A aquestes afirmacions, Dalmau va dir: “abans, els pressupostos es modificaven més vegades. És difícil ajustar-ho tot al cèntim, al cap de 12 mesos. El pressupost varia i vostès ho saben”. Aquest punt, no va rebre el recolzament de l’oposició que va abstenir-se.

Un tema de personal genera controvèrsia entre PSC i govern.
Quant a temes de personal, un altre dels punts que va generar una certa controvèrsia va ser l’increment de sou per al TAE (Tècnic de l’Administració Especial) interí d’Educació i de Polítiques Actives d’Ocupació. Mercè Dalmau va explicar que aquesta persona va superar unes oposicions i un període de pràctiques i que, encara no se li havia equiparat el sou al seu nivell. 
En aquest punt, Robert Benaiges es va mostrar molt disconforme i va criticar “la política erràtica en relació als recursos humans, ja que en alguns casos es pugen els sous i en d’altres no. Estem retallant pagues, hem acomiadat personal de la casa, per tant, no entenem aquesta situació des del punt de vista del tractament amb la resta de treballadors”. Per contra, Oliver Klein del NMC es va mostrar a favor que s’actualitzés la situació retributiva d’aquest treballador, ja que era un tema pendent. A les paraules de Benaiges, Dalmau va retreure-li que aquest és l’únic cas a tot l’Ajuntament d’una persona amb oposicions i pràctiques completades que té un complement pendent d’aplicació. “No és lògic que al ser un cap de departament, tingui gent per sota seu que tingui un sou més alt”, va dir. Per la seva part, la regidora d’Ensenyament –Carmen Quintana– també va voler apuntar que aquest tècnic de la seva àrea, Joan Roig, va demanar una adequació del seu salari d’acord amb el seu nivell. Segons va dir, inicialment no se li va apujar i, “ha esperat pacientment més de 2 anys. És l’únic treballador que es troba en aquesta circumstància”. Robert Benaiges va insistir en que, “ningú nega que s’hagi de regular aquesta situació, però creiem que no és l’únic cas, ja que en d’altres nivells també s’està donant aquest fet. Per tant, considerem que és un greuge comparatiu”. En aquest punt, el PSC va abstenir-se, mentre que el NMC hi va votar a favor.
La sessió ordinària d’ahir també va aprovar la revisió del Pla d’Emergències Municipals de Cambrils, pel que fa a l’àmbit de protecció civil, manual en cas d’inundacions, accidents de mercaderies per carretera i ferroviaris, contaminació d’aigües mariners i protecció ambiental.

No hay comentarios:

Publicar un comentario