miércoles, 13 de marzo de 2013

Retall de premsa del 13-03-13: El NMC presenta les seves al·legacions als pressupostos de 2013 amb l'objectiu d'evitar l'ERO que afectarà 45 treballadors municipals.

Retall de premsa de la edició digital de la "Revista Cambrils:
El NMC presenta les seves al·legacions als pressupostos de 2013 amb l'objectiu d'evitar l'ERO que afectarà 45 treballadors municipals.

Els regidors del NMC durant el ple extraordinari del passat 15 de febrer

El grup municipal del Nou Moviment Ciutadà ha enviat un comunicat de premsa per a expressar, "públicament" el seu recolzament a les reivindicacions realitzades pel col.lectiu de treballadors de l'Ajuntament de Cambrils davant l'ERO que va anunciar l'equip de govern, el passat mes de gener. El grup demana "la nul.litat o anul.labilitat" de l'aprovació inicial de l'ERO que es va dur a terme en el ple extraordinari de pressupostos, el passat 15 de febrer.

"L'equip de govern municipal inclou la seva intenció d'avançar en l'aprovació definitiva del seu Pressupost per al 2013 amb un Expedient de Regulació d'Ocupació sobre el qual no se'ns ha informat, com a grup polític a l'oposició, més enllà de la quantitat de treballadors als quals pot afectar, sense aclarir quins són els criteris per escollir els futurs damnificats, cosa la qual podem qualificar de manca de transparència i respecte al joc net democràtic que ha de prevaler en tot cas.", apunta el comunicat.

El NMC creu que es poden estalviar les cinc dedicacions exclusives dels regidors o reduir les quotes a dues entitats municipals per poder evitar l'ERO
D'altra banda, el grup municipal argumenta algunes de les al·legacions que ha entrat als pressupostos. Segons el NMC, les seves propostes "inclouen posicionaments que portarien a la hisenda municipal estalviar els 1.100.000 euros que equival a l'acomiadament dels treballadors". El NMC "reprova i creu innecessàries les partides destinades a un nou acord audiovisual, el pagament de cinc dedicacions exclusives de regidors de govern (tot exceptuant el de l'Alcaldessa), el lloc destinat a un nou Cap de Gabinet i el pagament de les quotes a les dues entitats municipals existents en aquests moments a Catalunya, entre altres mesures comentades".
El comunicat continua apuntant que, "manifestem contradictori el fet de què sigui l'Àrea de Serveis i Espai Públic, la que no pugui aplicar la reducció de la despesa que sí s'encomanen la resta de Regidories de l'Ajuntament, presentant un increment de 285.00 euros. En aquest sentit el NMC considera que és precisament en aquesta Àrea que es pot augmentar l'estalvi tot implementant mesures estratègiques en els àmbits del control general de la gestió del consum energètic contractat, tant pel que respecta a l'enllumenat de la via pública com pel que afecta als edificis municipals i el seu manteniment, així com l'actuació més decisiva i clara en la reducció d'altres costos estructurals que encareixen el funcionament de l'administració municipal com poden ser la utilització de la seva flota de vehicles i renegociar altres contractes majors com poden ser els mateixos oferts per Secomsa".
D'altra banda, el NMC demana que no es contractin nous estudis a empreses externes i que no s'endeguin "noves inversions, actuacions o serveis, més enllà de procurar garantir els ja existents". El grup municipal també demana la "reorganització d'algunes àrees municipals, reduir i simplificar l'entramat d'empreses municipals i reclamar els diners que les administracions superiors, catalana i espanyola, deuen a la ciutat de Cambrils". 

No hay comentarios:

Publicar un comentario