miércoles, 27 de marzo de 2013

Retall de premsa del 27-03-13: L'estalvi net de la tresoreria de l'Ajuntament canvia la tendència negativa i se situa en 1.546.000 euros.

Retall de premsa de la edició digital de ”La Revista Cambrils”:

L'estalvi net de la tresoreria de l'Ajuntament canvia la tendència negativa i se situa en 1.546.000 euros.

Façana de l'edifici consistorial

L'ordre del dia de la sessió plenària celebrada ahir al matí constava de 18 punts. Un d'ells va ser el de donar compte del decret de liquidació del pressupost de l'any 2012. El regidor d'Hisenda –Ramon Llobet– va fer un repàs de les diferents magnituds econòmiques i va apuntar que, "els resultats dels pressupostos realistes de 2012 han millorat les finances de l'Ajuntament. Són els millors pressupostos dels darrers anys".
Llobet va explicar que el romanent de tresoreria per a despeses general ha canviat la tendència negativa dels últims 3 anys i s'ha situat en un romanent positiu de 844.293,75 euros. Tal com va apuntar el regidor, el pla de pagament a proveïdors va influir en aquest resultat i si es descomptés l'efecte del pla de pagament, el romanent de tresoreria ha millorat en 2.295.000 euros en relació a l'any anterior.

El resultat pressupostari se situa en 3.325.740 euros
El resultat pressupostari també canvia la tendència negativa dels darrers 5 anys i se situa en un resultat positiu de 13.642.684,99 euros. El regidor va explicar que en realitat el resultat se situa en 3.325.740 euros, ja que en aquest resultat va influir el pla de pagament als proveïdors. D'altra banda, l'amortització anual de préstecs es torna a finançar amb ingressos corrents.
Llobet va apuntar que el deute actual de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2012 és de 54.574.592,93 euros i el rati d'endeutament se situa en 139,64%. L'estalvi net també ha canviat la tendència negativa i se situa en 1.546.013,09 euros. Per últim, les existències de tresoreria pressupostàries es recuperen respecte a les de l'exercici anterior, passant de 4.494,23 euros a 787,59 euros l'any 2012.

Robert Benaiges (PSC): "Els millors pressupostos han significat l'acomiadament de 50 persones i el tancament de multitud de serveis"
Els grups del NMC i del PSC van mostrar la seva disconformitat amb l'afirmació que havia fet el regidor d'Hisenda sobre els "millors pressupostos dels darrers anys". El portaveu del PSC –Robert Benaiges– va afirmar que, "els millors pressupostos han significat l'acomiadament de 50 persones i el tancament de multitud de serveis". Tal com va apuntar Benaiges, "si hi ha hagut una liquidació tan positiva no entenem perquè no aplica en la millora del pressupost de 2013 i s'evita les situacions dramàtiques".

Els grups de l'oposició demanen que s'informi dels resultats de l'organització dels DO World Dancesport
Un altre punt de l'ordre del dia era l'aprovació de l'expedient 2 de modificació de crèdits del Patronat de Turisme. L'alcaldessa de Cambrils –Mercè Dalmau– va explicar que s'aprovava una sèrie de despeses a càrrec del romanent de tresoreria del Patronat: 177.687 euros d'amortització de préstecs i l a contractació de la celebració dels DO World Dancesport. En total, el romanent ascendeix a 222.599 euros.
El portaveu del NMC –Oliver Klein– va anunciar l'abstenció en aquest punt i va apuntar que la celebració dels balls esportius "és una activitat positiva però més positiva hagués estat que no és fes durant la Setmana Santa". Per la seva banda, el portaveu del PSC també va avançar l'abstenció del grup en aquest punt i va afirmar que, "creiem que els balls poden ser positius en l'àmbit de ciutat però no entrarem a debat fins després de la seva celebració". Benaiges va demanar que s'informi dels resultats de l'organització dels DO World Dancesport. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions dels dos grups de l'oposició. 

Es modifiquen unes partides dedicades dels pressupostos per fer una inversió urgent a la piscina
D'altra banda, a l'ordre del dia també hi figurava un expedient de modificació de crèdits del pressupost. Tal com va apuntar Dalmau, "hi han hagut una sèrie de baixes en diferents partides dedicades a inversions i s'han destinat a fer una inversió urgent a la piscina, a uns terrenys del polígon Belianes o a la fumera de la Bòbila". Aquest punt també va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i les abstencions dels dos grups de l'oposició.
Al ple també es va aprovar el pagament per mutu acord de l'expropiació del carrer Brúixula i el compromís de consignació plurianual. L'alcadessa va explicar que l'import era de 640.181 euros i que es va arribar a un acord per fer un pagament fraccionat del justipreu des de l'any 2013 fins al 2021. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario