domingo, 27 de enero de 2013

Control de l'acció de govern, preguntes i mocions dels primers 20 mesos.

CONTROL DE l’ACCIÓ DE GOVERN, PREGUNTES I MOCIONS DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) DURANT ELS PRIMERS 20 MESOS DE L’ACTUAL LEGISLATURA

PLE DEL 23/06711

1) L’NMC realitza el Prec de què s’informi millor sobre els temes fonamentals de la ciutat a la Junta de Portanveus per evitar discussions innecessàries al Plenari Municipal;
2) També es fa el Prec de poder participar com a observadors en les Meses de Contractació que es convocaran a partir de ben aviat.


PLE DEL 26/07/11

1) Es demana més agilitat i flexibilitat en la interpretació del Reglament d’Organització Municipal (ROM) per poder respondre més ràpidament a les preguntes realitzades pels grups de l’oposició;
2) Es pregunta pel futur de les grans inversions en infraestructuras pendents com són l’INEFC, la Torre del Llimó i el Forn del Tallero;
3) Es demana a l’Equip de Govern defensar davant de la Generalitat els interessos dels cambrilencs en àmbits on es preveuen retallades com poden ser la Sanitat, l’Educació i l’Ocupació;
4) Es demana ampliar la dotació i millorar el control de les beques per al menjador escolar;
5) Es demana informació sobre la previsió de les obres de la Plaça del Pòsit;
6) Es demana informació sobre els canvis de criteri en la mobilitat d’alguns carrers de La Llosa, sobretot el que afecta al Carrer Orquídees;
7) Es pregunta sobre la possible continuitat del Butlletí d’Informació ‘Cambrils Municipal’;


PLE DEL 31/08/11

1) Es critica el mal estat de les obres de l’entrada a Cambrils Poble des de Tarragona a l’alçada del Gran Buffet de Cambrils i del Lidl;
2) Es pregunta sobre què es té previst per aprofitar la planta d’aparcament municipal situada en un dels edificis de l’antiga Cooperativa;
3) Es demana més agilitat en el format del Ple i criteris més estables per fer més breus i resolutives les intervencions en el mateix;
4) Es pregunta sobre el trasllat de l’EBAS de l’Eixample del local del C/ Barcelona a un espai ubicat dins mateix del Casal Municipal de la Gent Gran;
5) Es critica la manera amb la qual s’ha comunicat el canvi de convocatòria dels Premis de Pintura, Fotografia, Narrativa i Recerca ‘Vila de Cambirls’, que passaran de ser annuals a biannuals, sense haver avisat els artistes i interessats amb suficient temps;
6) Es proposa regular d’una manera única i garantista l’aprofitament de les terrasses d’ús privatiu que existeixen al llarg de l’Avda. Diputació per tal de donar la possibilitat als establiments de treballar-hi i obrir tot l’any;
7) Es proposa continuar treballant en un tema que es va quedar a mitges en l’anterior legislatura com és del foment dels agents cívics;
8) Es proposa canviar el ROM per obrir encara més la possibilitat de què qualsevol ciutadà cambrilenc pugui intervenir en el marc del Plenari Municipa, a la vegada que es proposa realitzar Audiències Públiques per escoltar directament les propostes dels ciutadans;
9) Es proposa treballar de forma coordinada amb la resta de ciutats del Camp de Tarragona per tal de realitzar una programació cultural conjunta i complementària;


PLE DEL 27/09/11

1) Es presenta una Moció a favor de les Escoles Municipals de Música;
2) Es presenta una Moció a favor del model d’escola catalana i en català;
3) Es pregunta sobre què es pensa respondre als veïns de Nou Cambrils que demanen l’obertura més aviat de les portes del Parc de Nou Cambrils;
4) Es proposa ampliar els horaris d’obertura del Parc del Pinaret i del Parc del Pescador;
5) Es pregunta pels criteris que s’introduiran als Plecs de Clàusules que s’hauran de supervisar a les Meses de Contractació per tal d’afavorir treball a les empreses locals;
6) Es demana per la planificació de l’adaptació als criteris d’accessibilitat dels carrers i barris de Cambrils per tal d’afavorir la mobilitat de les persones que en tenen reduïda la seva capacitat;
7) Es demana per la planificació dels mesos que queden de desenvolupament de la Llei de Barris al Barri Antic de Cambrils;
8) Es critica l’aplaçament de la celebració de la Mostra d’Entitats en el marc de la Festa Major de la Mare de Déu del Camí que passarà a ser biannual;
9) Es demanen els criteris que s’aplicaran enguany a l’ambientació i il.luminació nadalenca per carrers i barris del municipi;
10)                  Es pregunta quines han estat les gestions realitzades davant del Govern de la Generalitat per tal de defensar una ampliació futura de la Carretera de la Misericòrdia que ens comunica amb Reus;
11)                  Es pregunta pels criteris que seguirà l’Equip de Govern municipal a l’hora de realitzar els pagaments dels deutes que ha contret amb moltíssimes empreses que li han ofert serveis;
12)                  Es pregunta sobre els motius de l’acomiadament de quatre treballadors a TV Cambrils, i pel model de televisió pública local que es vol des del govern actual.


PLE DEL 29/11/11

1) Es presenta una Moció sobre la Reforma Profunda del Sistema Democràtic i la Pràctica Política;
2) Es qüestiona l’efectivitat de les mesures preses per tal d’evitar les olors de purins que arriben sobretot als barris de Ponent durant l’estiu;
3) Es qüestiona l’increment de les taxes de neteja viària i recollida d’escombreries en relació a la qualitat de les mateixes, i es pregunta per la quantitat de queixes que es reben al respecte;
4) Es pregunta per quan es posaran en funcionament i amb quin ús el Forn del Tallero i la Torre del Llimó;
5) Es pregunta quan es posarà en funcionament l’aparcament de davant de l’Ajuntament que ja porta força mesos de retard;
6) Es pregunta per les gestions realitzades amb Telefónica per tal d’acabar els arranjaments que encara queden pendents per part seva a la primera Fase de les Obres de Remodelació de La Llosa;
7) Es pregunta per les inversions i el pressupost previst per al Barri de l’Eixample Platja per al proper exercici, ja que és el més densament poblat del municipi;
8) Es pregunta per la continuïtat del projecte de la Policia de Barri i quina n’és la valoració que en fa l’actual govern municipal;
9) Es pregunta per la viabilitat econòmica futura de les empreses públiques en les que hi ha participació municipal cambrilenca, com poden ser TD Camp, Secomsa o Aparcam.


PLE DEL 31/01/12

1) Moció del NMC a favor de la Dació en Pagament;
2) Es demana més agilitat en l’aprovació del Pressupost Municipal per tal de donar una senyal de confiança a la ciutadania i als proveedors que encara esperen cobrar els seus deutes;
3) Es critiquen els Pressupostos de la Generalitat dedicats a Cambrils per minsos, i es demana per les gestions realitzades per govern municipal per tal de defensar els interessos cambrilencs;
4) Es pregunta per l’estat de les actuacions de promoció econòmica anunciades fa temps i que encara no estan veient fruits;
5) Es critica la supressió del Servei de Podologia que es venia realitzant de forma subvencionada al Casal Municipal de la Gent Gran.


PLE DEL 27/03/12

1) Es pregunta per les queixes d’usuaris rebudes en relació als serveis prestats al Palau d’Esports Municipal (piscina, cursos, gimnàs…), i per quin ha de ser el seu futur;    
2) Es pregunta sobre el possible tancament de l’Estadi Municipal de Futbol i per quan està previst obrir els vestuaris de nova construcció;
3) Es pregunta per les actuacions realitzades i previstes davant de les notícies d’inseguretat en alguns carrers molt concrets de l’Eixample Platja;
4) Es pregunta sobre quina és l’elaboració dels continguts dels Telenotícies de TV Cambrils i, en concret, per la relació del Cap de Premsa municipal amb els mateixos;
5) Es demana informació sobre el canvi d’horari realitzat al Mercat Municipal de la Vila i pels resultats obtinguts fins ara;
6) Es realitza el Prec d’informar sobre el balanç dels processos judicials oberts en relació a acomiadaments de treballadors municipals,
7) Es realitza el Prec de no posar en funcionament segons quin tipus de mesures municipals, com poden ser aplicar la taxa corresponent al pàrking dissuassori de l’Horta de Santa Maria, sense garantir l’oportuna informació als ciutadans.


PLE DEL 29/04/12

1) Es pregunta sobre si s’estan acomplint els terminis d’execució de l’obra de la Plaça del Pòsit per tal de garantir la campanya turística propera als comerciants de la zona;
2) Es pregunta sobre les tarifes a aplicar al pàrking de davant de l’Ajuntament i per la possibilitat de negociar amb l’empresa concessionària preus especials per a funcionaris, metges, infermers, mestres…;
3) Es pregunta sobre l’activitat present i futura de la figura del Defensor del Ciutadà;


PLE DEL 29/05/12

1) Moció a favor de buscar una solució pels cambrilencs afectats amb les “opcions preferents bancàries”;
2) Protesta per haver presentat als mitjans de comunicación abans que als grups de l’oposició un Pla de Mandat Municipal que arriba tard i sense concrecions pressupostàries;
3) Queixa davant l’Alcaldessa per no haver estat informats de la manera que correspon al Consell d’Administració adequat sobre les darreres mesures preses per TD Camp;
4) Es pregunta sobre les futures subvencions a les Associacions de Veïns del municipi, ja que aquestes volen programar amb temps tant les seves Festes anuals com la resta d’activitats que ofereixen al llarg del curs;
5) Es critica el model incert de programació i espais emprats en l’actual edició del Festival Internacional de Música, que compta amb l’actuació singular de Miguel Bosé a l’Estadi de Futbol Municipal;
6) Es pregunta pels motius de la suspensió del Cambrirock i per si es va negociar i comunicar com pertoca als seus reals organitzadors com són l’Associació de Músics de Cambrils;
7) Es pregunta per si ja s’està treballant en el disseny de la Plaça de l’Ajuntament, per quan aquesta i quina influència real hi poden tener les propostes demanades als estudiants dels centres educatius del municipi;
8) Es pregunta sobre com es pensa substituir la baixa de la Tresorera Municipal;
9) Es pregunta per sobre com s’està treballant en la línia d’aconseguir l’anunciada concentració d’empreses municipals, i per quan es pot comptar per aquesta fusió efectiva.


PLE DEL 26/06/12

1) Moció sobre la necessitat de prioritzar la implantació i el desenvolupament de la infraestructura ferroviària del Corredor del Mediterrani, i reiniciar les obres amb urgencia del tram Vandellòs-Tarragona;
2) Es pregunta sobre les inversions i pressupost previst per al Barri de Vilafortuny en aquest proper exercici;
3) Es demana quina será la resposta del govern municipal a la carta dirigida a l’Alcaldessa per par de quinze Associacions de Veïns del municipi queixant-se sobre l’augment desmesurat de l’IBI;
4) Es demana més informació sobre l’acord amb l’empresa d’autobusos Avant per tal d’utilitzar privativament els espais que són propietat de la societat municipal Aparcam;
5) Es pregunta sobre si el recent acomiadament dels conserges del Parc del Pescador ha pogut influir directament en l’actual mal estat de la conservació del mateix, i què es pensa fer al respecte;
6) Es realitza el Prec que es faci l’esforç suficient per millorar la coordinació i la informació pública corresponent de les diferents tarifes i zones blaves del municipi.


PLE DEL 31/07/12

1) Es pregunta sobre els passos endegats i terminis per fer realitat la iniciativa del Viver d’Empreses;
2) Es pregunta sobre les mesures aplicades durant aquest estiu per tal de millorar l’Ocupació de la Via Pública per part d’establiments comercials al Port de Cambrils;
3) Es pregunta sobre la futura execució de l’obra de connexió del Barri de l’Eixample amb el de l’Horta de Santa Maria;
4) Es realitza una queixa formal sobre el mal estat d’algunes zones verdes i solars de propietat municipal;
5) Es demanen explicacions sobre la continuitat de l’Antena del Coneixement de la URV a Cambrils i la renúncia realitzada pel seu fins ara coordinador;
6) Es critica el mal estat, imatge i neteja dels espais que són d’ús de la brigada municipal al C/ Barcelona i al C/ Francesc Pérez Dolç;
7) Es pregunta per quan i com es realitzarà la gestió dels espais conjunts compartits dels nous camps de gespa artificial de la zona esportiva municipal.


PLE DEL 25/09/12

1) Moció de suport a les Cooperatives en el marc del seu Any Internacional;
2) Es pregunta sobre els impagaments a l’empresa Gesport i la continuitat dels serveis que venia oferint en diferents àmbits municipals;
3) Es pregunta pels motius de la negació d’ús gratuït del camp de futbol municipal al CF Oleastrum per tal de realitzar-hi els seus partits oficials;
4) Es critica el mal funcionament dels parquímetres de la zona blava i es demanen solucions per tal d’evitar que es repeteixi la propera temporada;
5) Es pregunta per les gestions realitzades per l’actual govern municipal per tal de trobar usos diversos que facin viables els equipaments del Teatre Auditori, el Forn del Tallero i la Torre del Llimó;
6) Es pregunta al govern municipal pel balanç que aquest ha realitzat aquest estiu del control de la venda ambulant il.legal.


No hay comentarios:

Publicar un comentario