domingo, 27 de enero de 2013

Discurs del NMC en la sessió plenària d'inici de la nova legislatura.


DISCURS DEL NMC EN LA SESSIÓ PLENÀRIA D’INICI DE LA NOVA LEGISLATURA

Oliver Klein Bosquet, Portanveu del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC)

En primer lloc m’agradaria felicitar els nous regidors i regidores que han entrat avui a formar part del nou Consistori i, com no, a la nova Alcaldessa pel seu nomenament. A la vegada vull recordar que el passat dimecres també ja vam tenir la possibilitat d’agrair la feina realitzada en aquests darrers anys pels regidors que deixaven el càrrec. En aquests moments des del Nou Moviment Ciutadà per Cambirls (NMC) creiem important reivindicar la Política amb lletres grans i és per això que a partir del proper dimarts desitgem que s’iniciï de nou un treball fructífer per la nostra población de compromís amb la seva ciutadania. L’NMC només compta amb una màxima per sobre del seu programa electoral i tarannà, i és obligar-se durant tota la legislatura a treballar, treballar i treballar, i demostrar que l’esforç de servei públic existeix i resulta possible. En aquest sentit no ens sentim còmodes ni ens agrada que
els personalismes o partidismes s’avantposin per davant dels interessos de la majoria dels cambrilencs. La ciutadania n’ha d’estar ben segura d’aquest compromís nostre, ja que la nostra organització i alguns dels seus regidors són nous en aquest ámbito, i d’altres hem procurat sempre predicar amb l’exemple, volem mostrar-nos nets, sense prejudicis i per això diem que ens sentim curats en salut. S’ha d’aprofitar una nova oportunitat per engrescar la població en temps tan difícils, sobretot a nivell econòmi, i en tot el que sigui positiu en aquest sentit, els altres grups que conformen el Plenari Municipal, ens trobaran disposats a sumar i a manifestar-s’hi a favor. D’altra banda, ja avancem que a la vegada serem crítics en les qüestions que no siguin tractades correctament. El nostre grup polític municipal ja ha fet arribar al nou govern les
seves principals inquietuds que bàsicament queden repartides en dos eixos: en primer lloc, l’ambició de canviar la manera de fer la mateixa política, ja que considerem imprescindible que existeixi una aproximació i una interpretació
millor i més real de quines són les prioritats dels ciutadans. No ens dol comentar que el món de la política en els darrers temps s’ha estat allunyant del seu noble origen fundacional, i és en aquest marc que dins del sistema predominant de partits consolidats aquests només s’ocupen de vetllar per les seves ideologies i pels seus dogmes particulars, sense fer l’esforç autèntic de reinterpretar les exigències de la población en aquest nou segle XXI i de la població de Cambrils. Per d’altres qüestions politiques, com hi poden haver les qüestions supramunicipals, les qüestions catalanes o les qüestions espanyoles, ja exiteixen altres seus parlamentàries i altres organismes dels quals nosaltres no en formem part perquè puguin ser discutides altres idees i preses altres decisions. El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) es deu tan sols a Cambrils i els cambrilencs, i en aquest sentit les propostes poden venir d’on sigui, que si si són en definitiva bones  pel nostre municipi ja poden comptar des d’un on principi, com dèiem abans, amb el nostre recolzament. Les cerimònies d’investidura i d’inici de legislatura generalment són molt boniques i molt emotives, però realment la nostra força com a NMC i com a tres regidors que hem estat escollits de manera popular ens la guardem per començar a treballar amb tot el nostre entusiasme a partir de la setmana propera. No ho oblidin, la resta de regidors d’altres grups polítics aquí representats: nosaltres no tenim cap lligam ni ens mana ningú més que les nostres consciències i l’opinió de la nostra assemblea de militants, per tant quan toqui votar a favor hi votarem, i quan toqui criticar l’acció de govern també ho farem sota la interpretació de les normes de joc de la forma més elegant i correcta possible. D’això se’n diu “fer una oposició constructiva”, perquè creiem que aquesta és una virtut i és amb ella que podrem tirar endavant bons projectes per una immensa majoria. Si hem repetit en posar èmfasi en la nostra preocupació per la nova forma de fer política, també ens caldrà més específicament una preocupación cabdal per les qüestions econòmiques, el que vol dir que des de l’Ajuntament, que és la institució més propera al ciutadà de Cambrils, es poden fer encara moltes més coses perquè en acabar cada mes la vida quotidiana dels nostres ciutadans sigui millor. De cap manera hem d’amagar el cap sota l’ala; ja hem repetit moltes vegades que estem patint una crisi d’abast mundial, però aquesta afirmación mai es pot transformar en excusa per deixar d’utilitzar totes les eines que des de Cambrils podem disposar per millorar la situación dels nostres electors i conciutadans. Aquest és el compromís ineludible dels representants públics del NMC. Tant jo mateix, com els altres dos regidors que m’acompanyen, la Cinta Ballesté i en Santi Gámez, a partir d’avui mateix restem al servei de tota la població de Cambrils, sense cap tipus de discriminació per qüestions de barri o origen, de la mateixa manera que ens donarem a conèixer a tots els funcionaris de la casa per guanyar-nos la seva confiança per poder treballar tots plegats per un objectiu que ha de ser comú.

RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES

El Sr. Klein diu que NMC creu que aquest és un punt en el que ens hauríem d’aturar una mica més, que és un tema que més que mai és d’interès ciutadà, que se’ls està observant, que s’està observant el que cobren els representants públics, i és el moment de fer pedagogia, creu que estem en una situació delicada, i que la millor manera de salvar-la és fent pedagogia. En aquest cas anima a l’alcaldessa a que expliqués amb més detall aquestes retribucions i els criteris, però és la seva potestat i ja ho ha explicat d’una manera, però ell estaria més a favor d’explicar al ciutadà tot el detall o que es fes públic. En aquest cas parla per ells mateixos i parla pel grup NMC i
diu que aquests 740 € que sembla que percebran a finals de mes per la seva feina a l’Ajuntament, vol expressar el compromís que no es cenyirà al màxim d’hores que està establert, sinó que evidentment serà una dedicació a temps complert.
Respecte a la seva percepció econòmica, si que tenen moltes ganes de contribuir en aquesta pedagogia ja que pot ser favorable per tothom seguir aquestes recomanacions. El que és important és comentar-ho sense cap tipus de problema i fer-ne sabedora a la població de Cambrils.

CONSELL CONSULTIU DELS INFANTS DE CAMBRILS

El Sr. Klein felicita a tots per la feina feta. Diu que es comprometen a treballar per intentar tirar endavant les propostes. Les noves les hauran d’estudiar i diu que s’hauran de tornar a trobar per veure les que s’han dut a terme. Diu que el lloc on estan és un lloc on es fa política, i que ells amb les seves propostes preocupant-se per aconseguir el millor per Cambrils també han fet política. Els hi dona un consell, que en el futur no haurien de parlar malament de la política perquè és la que es preocupa pel bé dels ciutadans.
Diu que han demanat assessorament a un artista de Cambrils, el Sr. Carles Cugat, per tal que els donés la seva opinió sobre la Cultura de Cambrils i els infants i la resumeix explicant com un compte sobre una nau industrial abandonada que aparentment per fora era un espai molt fred però que a l’obrir-la dintre hi havia una gran festa amb molts elements i molta participació. És una metàfora, en el sentit que no ens hem de tancar, sinó obrir-nos i participar.
Una societat que escolta els seus artistes és més ferma que qualsevol altra. La idea és de compartir la festa entre tots. Diu que som un territorio

APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2012

El Sr. Klein diu que la proposta és per solucionar problemes que entenem tots, però les solucions poden ser diferents. Diu que ells han tingut temps d’estudiar-ho a fons i no poden votar a favor l’augment de l’IBI, si es poden votar per separat la resta les votaran a favor. Creuen que tant els arguments com les retallades s’han de fer amb molta cura. Ells vigilaran les propostes i acords sobre les retallades. En relació als impostos, s’explica que hi ha postures molt radicals, però no són les seves. Ells creuen que si que s’han de pujar però sempre amb la proporció dels servis que es donin, explica el cas de la neteja dels carrers que ha minvat els serveis quan ara s’apuja la taxa. Sobre els pàrkings dissuasoris, diu que la taxa, en tot cas es podria aplicar si tots estiguessin condicionats com el de l’Horta de Santa Maria.
Sobre l’IBI diu que mai s’ha augmentat d’aquesta forma, ni en cap altra població del voltant.
Diu que no es pot demanar als ciutadans les errades del sistema financer i polítiques.
S’ha de veure pels ciutadans l’estalvi. El pacte ha de ser a la inversa, primer adoptar les mesures d’austeritat a l’Ajuntament i després demanar l’esforç als ciutadans.
Fa dues propostes:
. Abans d’incrementar tant , fer una presentació pública de les Ordenances, i explicar el que es pensa fer amb els diners recaptats. A la campanya es va dir que no pujarien els impostos i ara ho fan, presentin als ciutadans la seva proposta i expliquin les seves intencions. Demana que no s’apugin.
. L’argument que l’IBI sigui al voltant del 5% que és el que es pot assumir en
moments difícils. Deixar pel futur altres increments no tot d’una vegada. Esperen l’opinió dels ciutadans.
El Sr. Klein explica quan una proposta es porta al ple ja està debatuda, però vol aprofitar el temps per conscienciar a tots de les motivacions de les seves al·legacions, que estaven encaminades a millorar la situació dels ciutadans:
Des del grup municipal NMC creiem que es pot fer compatible per part del govern municipal el fet d’obtenir majors ingressos per la part dels impostos i taxes, al mateix temps que es poden seguir fent polítiques públiques que afavoreixin la dinamització econòmica dins del mateix municipi. Si el que el govern municipal vol fer és rebaixar el dèficit estructural que avui patim demanant un sacrifici exagerat a les famílies cambrilenques i a l’economia productiva de la ciutat ens sembla que vestirem un sant per desvestir-ne un altre. És en aquest context que volem fer arribar les nostres principals al·legacions a la proposta del govern d’augment de les ordenances fiscals per a l’any 2012:
1. El fet d’incrementar la majoria de taxes i impostos segons el valor de l’IPC del mes de juliol passat, o sigui un 3,1%, el podríem acceptar sempre que anés acompanyat de la resta de mesures que passem a descriure.
2. No podem estar de cap de les maneres d’acord amb la proposta d’increment d’un 20% de l’IBI, com ja varem manifestar en el Ple de l’aprovació inicial ja que no es pot demanar un esforç tan gran concentrat en un sol any; la nostra proposta seria deixar aquest increment al voltant del 5% que és la mitja de l’esforç que calculem que poden fer els ciutadans en una situació econòmica no gens favorable ni als interessos de l’ajuntament ni al de les pròpies famílies sobre l’impost que més es recapta.
Diu que seria prioritari que l’Ajuntament fes un esforç més gran ja que el que demanen als ciutadans és molt gran i no ho podran afrontar.
3. Tampoc podem votar a favor de l’increment de la recollida d’escombraries
d’un  4%, essent la nostra proposta aplicar sobre aquest concepte la mateixa càrrega impositiva executada sobre la majoria d’ordenances fiscals, o sigui un 3,1 %.
Diu que l’origen de l’empresa era millorar els serveis i ara el que s’ha convertit és en una càrrega que no es pot permetre.
4. Pel que respecta a la proposta de creació d’una taxa de 0,85 €/dia per tal de poder deixar el cotxe als aparcaments dissuasoris de què disposa l’Ajuntament, només ho acceptaríem durant la temporada d’estiu en aquells espais que estiguessin realment ben condicionats amb la llum i l’asfalt adequat per facilitar la seva seguretat.
5. Igualment, demanem ampliar els criteris d’aplicació de les bonificacions perquè procurin ser el més universals possible, sobretot les que es dirigeixen a persones jubilades de més de 65 anys, amb dependents a càrrec, de renda baixa contrastable, joves per sota dels 35 anys, aturats, famílies monoparentals i famílies nombroses, evitant al màxim criteris que puguin limitar l’accés a la mateixa bonificació com poden ser el valor cadastral.
Diu que estan molt a favor del tema del fraccionament de l’IBI, però al veure les condicions necessàries , farà que molts ciutadans no puguin beneficiar-se’n..
Quant a l’economia productiva de congelació dels impostos dels comerços diu que no es fa suficient, que el tema d’incentivar de la seva proposta era una bona mesura.
Varen passar per comissió amb el seu vot favorable el tema del fraccionament de l’IBI. Deixa obert que en un futur es pugui estudiar el cobrament únic de la taxa d’ocupació de la via pública, sense diferenciar estiu-hivern i que fos més econòmic.
Aquests són els seus comentaris per tal que entre tots puguem trobar solucions a favor de la ciutadania.

PLA DE SANEJAMENT

El Sr. Klein diu que NMC és responsable de la situació dura actual que fa dècades que no és viu, han de ser responsables, saben que hi ha coses del passat que són bones i altres no, que s’han de corregir. La seva manera de fer seria diferent a la del govern però reconeixen que el govern té la responsabilitat política de tenir iniciatives i per això per responsabilitat no el votaran en contra, s’abstindran. Demana que l’expliquin públicament. Diu que ells els demanen que governin, que es deixin de retrets, que sentin les bases de futur de la legislatura i que informin de les decisions que prenguin. Diu que a partir d’ara la seva tasca com a oposició es fiscalitzar el present i el futur i que seguiran aquest Pla de Sanejament dia a dia. Comenta les diferent mesures del pla que seguiran molt de prop a partir d’ara: reduccions capítol 1 i 2, reducció de personal, reducció de contractes externs, canvis organitzatius buscant una major eficiència i eficàcia. Concentració EPEL’S amb creació dues noves malgrat que desapareixen altres, Cambrils Serveis amb el que aglutina i també la nova en el sentit de la Promoció Econòmica que se’ls haurà d’explicar amb més detall: costos, organització, etc. En general, reducció de la despesa ordinària en àrees concretes: Cultura i Joventut que patiran molt aquesta davallada. Reducció d’hores extres, reducció substitucions de baixa per maternitat. D’altra banda, més impostos en aquest primer any. Destaca com a positiu les facilitats als industrials a l’hora d’urbanitzar polígons, es pot reconvertir en uns ingressos interessant d’una forma proactiva: llocs de treball, impostos, etc. Quant a la reducció de personal dels tres conserges del Parc del Pescador, diu que la seva preocupació és veure si el Parc funcionarà igualment. S’hauria d’haver anat, a la seva manera, Departament per Departament i estudiar amb detall on era més necessari. El sacrifici ha de ser però s’ha de veure a on i com. No volen que devallin en els serveis que ofereix l’Ajuntament. Tots som responsables que la pilota s’hagi fet grossa, varem asumir serveis i personal interí que no s’hauria d’haver fet però es varen crear molts serveis.
Fa una metàfora: Les famílies decideixen els seus esforços econòmics però les decisions del Ple de l’Ajuntament calen sobre les famílies, recorda la responsabilitat que tenim.

PLA D’AJUST 2013

El Sr. Klein diu que votaran a favor, que és un peatge que s’ha de pagar, ja que si no s’aprovés no es podria pagar als proveïdors. És un pla d’ajust que juntament amb el ja aprovat fa veure l’estat deficient de l’economia municipal. En aquest s’ha inclòs un augment de l’IBI del 30%, això és una mala notícia. Hi ha reflectides unes previsions de futur, però el que sembla és que l’any 2012 és l’any dels grans esforços: inversión molt reduïda, només plans Diputació, devolució d’IVA, impostos incrementats en l’IPC, despeses moderades per pagar deutes com el de SECOMSA, no es preveuen més acomiadaments, i a partir de 2022 aconseguir algun tipus d’estalvi, és un peatge a pagar. No estan d’acord en concentrar l’augment en un sol any.

APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÈSTEC MAIG 2012

El Sr. Klein diu que ells varen votar a favor el Pla d’Ajust i ara és un momento important per tal que els proveïdors puguin cobrar. Diu que ells també varen votar a favor del Pla de Sanejament i que ara és el moment de reflexionar entre tots i vol fer dos precs:
1. Agilitzar al màxim els tràmits per facilitar els pagaments
2. No només cal haver pagat el que s’havia de pagar sinó que s’han de fer polítiques per incentivar l’activitat empresarial de Cambrils per millorar les economies de les empreses i famílies. També demana que es donin facilitats per a les empreses, en benefici de Cambrils.

PRESSUPOST 2013

El Sr. Klein demana llegir les esmenes presentades el dia 10-4-12 per part del NMC i que diuen:
 “En uns moments històrics en els quals les polítiques macroeconòmiques tant de la Unió Europea, com de l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya, opten per combatre la recessió amb els axiomes més tradicionals d’estalvi i d’ajustos desproporcionats en el sector públic, en el que col.loquialment s’ha vingut coneixent sota el nom de “retallades”, considerem des del Nou Moviment Ciutadà que cal demanar major marge de maniobra als mateixos governants locals. Són els millors Premis Nóbel d’Economia que ja avisen des de fa uns mesos que només amb mesures d’estalvi no farem que la nostra situació econòmica, i així el benestar de la nostra població, vagi construint un model paral.lel de reactivació i preparació adequada per quan es pugui de nou aixecar el vol. En conclusió no hem de renunciar i conformar-nos a restar abocats a l’asfíxia del nostre teixit productiu i dels grans beneficis socials, efectivament també econòmics, que hem aconseguit adaptar a les condicions de les nostres famílies comuns en les darreres décades.
Des del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) considerem que des de la instància municipal és des d’on ens toca als governants locals intentar defensar els interessos dels nostres ciutadans cambrilencs i és per això que donades les “retallades” que ens arriben i ens seguiran arribant des d’instàncies superiors no podem més que procurar mantenir totes aquelles polítiques públiques, moltes de les quals socials, que suposen mantenir el cert nivell de grau de benestar que s’ha aconseguit fins ara pels habitants de la nostra ciutat. Aquesta és l’opció d’una formació política com la nostra que no es deu a cap altre objectiu major que la defensa dels nostres governats.
Per tot el comentat fins ara és que realitzem les següents esmenes al pressupost per què puguin ser tingudes en compte de cara a la seva aprovació definitiva. El nostre grup polític està d’acord que no és un any aquest per realitzar inversions i que calen ajustos i estalvis en la mesura proporcional adequada per no perjudicar excessivament la població del nostre municipi. Recordem que des del NMC hem votat en contra de l’augment desmesurat d’impostos i taxes proposat per enguany, així com hem votat en contra de la proposta inicial d’aquests Pressupostos. Això no treu, d’altra banda, que hem votat a favor de les mesures a mitjà i llarg termini que proposen austeritat i control en la despesa, això sí sempre sota una màxima principal que és la de “no haver-ho de fer pagar tot, de la nit al dia, al contribuent i al rebedor
dels nostres serveis municipals”, que no podrà segurament aguantar el canvi de rumb tan brusc imposat. Les solucions locals haurien d’arribar de forma més perllongada en el temps i no concentrar tots els sacrificis en un mateix exercici, el que ens portaria en un cas extrem a la paràlisi. Així doncs aquesta resulta la nostra proposta a considerar:
1) Demanem la recuperació dels programes educatius següents que han estat patrimoni important d’una comunitat educativa cambrilenca qualificada d’exemplar en els darrers anys: reflexoteràpia, sensibilització animal, Transformacions, Premis Literaris, Projecte Educatiu de Ciutat, Cursos d’Estiu de la URV, Creativitat i Expressió, i Encambrila’t;
2) Demanem que es mantinguin les subvencions a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (AMPAS) en un 50 % del seu valor de l’any 2011, evitant així la seva desaparició total com estava previst inicialment, per tal de permetre el seu funcionament ordinari;
3) Igualment, proposem que la reducció de l’aportació de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament a l’Escola Municipal de Música sigui només del 50% del seu valor proposat inicialment per l’equip de govern, i així repartir de millor manera els esforços entre pares i administració; de la mateixa manera que demanem la restitució de la partida mínima destinada a beques que es venia comptant ja que resulta aquesta una manera de premiar els millors estudiants segons el seu rendiment i capacitat econòmica;
4) Per equilibrar els capítols d’ingressos i despeses proposem un petit sacrifici a la Regidoria de Turisme i al seu Patronat, que en la proposta inicial ha estat dels pocs àmbits de l’administració local que ha mantingut i superat pressupost, sobretot en les seves partides de Publicitat, Propaganda, Impressió de Material Gràfic, Campanyes Promocionals, Congressos, Altres Events i Promocions, Assistència a Fires, i Merchandaising; per igualar el seu esforç amb el de la resta de regidories i perquè creiem efectivament que és en aquestes partides on precisament es pot realitzar un estalvi major, amb creativitat i major eficàcia i eficiència;
5) De la mateixa manera, proposem que el Departament d’Alcaldia realitzi un major esforç d’estalvi sobretot en les partides de Comunicació Social, Butlletí Municipal, Hores Extra, Subvencions, Correspondència, Contracte de Prestacions de Serveis, Recull de Premsa i Telèfon; així com demanem que es pugui revisar el pressupost de l’Àrea de Governació per què també sigui copartícip de l’esforç de totes les altres regidories, i compensar, per exemple, les retallades tan importants proposades en els àmbits de Participació Ciutadana, Cooperació al Desenvolupament, Joventut i Cultura, que es podrien recuperar d’aquesta manera;
6) En el capítol de consums energètics als edificis municipals creiem i proposem que es faci un major estalvi a partir d’un control i un ús més racional de la seva aplicació en les estàncies publiques, el qual es pot afavorir amb la sensibilització en uns hàbits de consum més sostenibles i solidaris;
7) Pel que respecta al Consorci de Normalització Lingüística, que depèn de la Regidoria de Cultura, no podem estar d’acord amb la seva reducció proposada pel Govern Municipal i creiem que es podria restituir part del seu pressupost considerat per a l’any 2011;
8) Pel que respecta a la Regidoria de Benestar Social proposem la restitució de les Partides destinades a les Ajudes Socials per al Menjador, Pis d’Acollida a Dones Maltractades i Servei de Podologia al Casal;
9) Pel que respecta a l’assignació a SECOMSA Residus i per tal de què no es produeixi el que s’està discutint aquests dies, o sigui que la reducció del pressupost previst pugui provocar acomiadaments de personal prestant del servei, restituiríem 150.000 Euros en el Conveni a signar amb el Consell Comarcal del Baix Camp per gestionar la delegació d’aquests afers;
10) Com a mesura exemplar de què no cal “passar del tot al no res” pensem apropiat mantenir un 50% de la subvenció al Campió del Món d’Enduro cambrilenc Ivan Cervantes per què d’aquesta manera pugui optar de nou a la consecució del títol i així portar el nom de Cambrils més enllà de les nostres fronteres;
11) Proposem també que es posin en lloguer a preus assequibles la planta baixa del Carrer Colom abans utilitzada pel Departament d’Educació, així com els edificis del Forn del Tallero i la Torre del Llimó, amb el qual comptaríem amb uns nous ingresos no previstos fins ara, situació molt més desitjable a l’actual d’haver de comptar amb aquests tres espais tancats i sense ús;
12) Finalment, en els capítols 1 i 3 d’Ingressos creiem que sí que s’haurien de corregir a la baixa en el sentit de què l’alta pressió impositiva defensada per aquest govern municipal segurament provocarà una reducció forçada dels pagaments i augment de les situacions de deute amb l’administració, sobretot en el cas dels pagaments de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de la mateixa manera que resultarà indirectament el cas no desitjat d’una reducció d’usuaris en la majoria de serveis, d’altrament fonamentals, com poden ser els destinats a la gent gran, que no es podran permetreel seu accés.
El Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) per l’elaboració d’aquestes esmenes al pressupost ha intentat comptar amb la informació addient per part dels sectors que més han vist vulnerats els seus drets adquirits com poden ser el sectors educatiu, cultural, associatiu…, amb els quals coincidim que s’haurien d’haver promogut des del govern municipal més àmbits de comunicació i participació amb el ric teixit associatiu de la ciutat en àmbits que els afecten tan directament, cosa que lamentem que no hagi estat així.
Finalment, amb aquest exercici de responsabilitat i cogovernabilitat, el NMC vol reiterar que la qüestió del pressupost en la majoria dels casos és una qüestió de prioritats, pel qual hem procurat estar el més a prop possible de les demandes ciutadanes actuals, sense deixar de reconèixer i aplicar que alguns esforços són i han de ser necessaris, malgrat que sempre s’hagi de buscar l’objectiu de què aquests siguin repartits de la manera més equitativa possible, no deixant alguns dels serveis oferts fins ara en la condició de sota mínims o de fallida tècnica, fet que resulta l’etapa anterior a l’anul.lació dels mateixos. “
Diu que la negació de les propostes ja se li va dir a la Comissió, defensa la forma de presentar les al·legacions per tal de facilitar la possibilitat de modificar les partides, a la vista de les seves al·legacions . Tenen com a premissa que uns serveis són essencials i el que demanen és una forma més equilibrada de retallar. Concreta que amb 50.000 € d’Alcaldia i 70.000 € de Turisme es podrien pagar les retalladles d’Ensenyament. Amb l’estalvi d’electricitat, reducció de flota de vehicles i altres es podrien aplicar pel Consorci de Normalització Lingüística. Sobre els nous edificis diu que ja sap que estan per recepcionar, però els diu que haurien d’haver pagat més ràpid i tenir els edificis a disposició de les empreses per a poder llogar-los. Entén que algunes al·legacions s’haurien pogut acceptar i d’aquesta manera satisfer les necessitats retallades d’alguns ciutadans.

ORDENANCES FISCALS 2013

El Sr. Klein diu que votaran en contra. Entenen que és una aprovació inicial, que faran al·legacions i al Ple de l’aprovació definitiva es tornarà a debatre. Diu que l’any passat ja es concentrar l’augment d’una forma exagerada. Ara creuen que un augment encara que sigui del 2,20% és demanar massa als ciutadans amb el que està caient.
L’IBI, els preocupa, el coeficient era del 0,76, es va augmentar al 0,86 i ara queda el 0,85 és un augment evident, no és una baixada del 10% sinó una consolidació del 20%.
Els sembla bé no augmentar els vehicles i la recollida de brossa i l’ICIO. Però qualsevol augment dels altres impostos els sembla millorable: faran al·legacions.
Sobre la gestió d’Aparcam diu que els augments els semblen exagerats, però són a costa del ciutadà el pagar els errors polítics, que ells no tenen cap culpa. Sí que volen mantenir-lo però no hauria de ser a costa dels ciutadans.
Parla del mal funcionament dels parquímetres i que dona una imatge molt dolenta de Cambrils. De moment votaran en contra.

APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2013

El Sr. Klein diu que s’haurà de veure la comparativa d’altres anys. Diu que ells ja varen anunciar que s’havia començat una línia molt gran de retallades i augment d’impostos, s’ha fet d’una manera poc delicada. S’ha de fer anar el bisturí i no pas la destral. És important la dosi de la medicina que es pot donar quan una situació és delicada, però hem d’evitar que la medicina o el remei sigui pitjor que la malaltia. Hem de procurar saber trobar un equilibri no despilfarrar però no tancar l’aixeta.
Hem de saber que necessiten i volen els ciutadans, sense fer cas de les directrius externes, de fora, hem de fer el possible perquè les polítiques que apliquem als nostres ciutadans, amb les retallades i l’estalvi no siguin un fre sobtat que no serà la solució per ningú. Per responsabilitat i contribució a la governabilitat hem votat a favor del pressupostos parcials: Aparcam, perquè hi ha un deute pendent necessari d’assolir. Demanem que ens expliquin el model o viabilitat futura d’algunes EPEL’S.
Hem votat a favor d’INGESOL, AUDIOVISUAL, TURISME, MUSEU HISTÒRIA i IMEC, però l’ESCOLA DE MÚSICA no varen poder votar a favor, ja ho explicarem.
El pressupost general no el podrem votar a favor, el votarem en contra.
Dues premisses: més del 40% és per nòmines. Hem arribat a tenir una maquinària que ara hem d’assumir. Hi ha moltes maneres de fer funcionar la maquinària. La diferència entre ingressos i despeses ens dona una confiança relativa. Parla de l’informe de l’interventor i diu que eleven un dubte respecte als ingressos de l’IBI i les taxes, ells creuen que hi haurà molts impagats i que aquesta partida és massa elevada.
Ara passo a l’anàlisi polític: És el seu primer pressupost, serà un començament perdeixar la cantarella que tot és culpa del passat. Vol recordar que el tema del deute degut a mesures d’altres administracions, el RDL sobre pagaments a proveïdorsdonarà solució al problema, es veu una solució encara que sigui a deu anys, també tenen el conveni amb la Diputació, són mesures per combatre la seva excusa de la culpa del passat. Tenim una dificultat important per aprovar el pressupost respecte a les retallades. Creu que no s’han escoltat les persones afectades. Encara no saben que passarà amb el personal del Palau d’Esports, Llar d’infants La Galereta i vigilancia del Parc del Pinaret. Parla d’un article del Diari d’avui. No és correcte l’augment del 30% de l’IBI. Volen eixugar el dèficit públic incrementant el dèficit social. Escola de Música, no són correctes les mesures que s’han pres.
Parla de la distribució de diferents partides, no troba correctes les retallades en diferents àmbits, com reducció de programes educatius, supressió del pis de dones maltractades, increment de taxes de serveis del Casal de la Gent Gran que farà que hi hagi persones que no puguin gaudir dels serveis , i altres com Festes amb una retallada de 200.000 euros, 400.000’- menys en educació, 30% menys Joventut o una reducció de 110.000 euros a l’àrea de Benestar Social, Serveis , reducció jardineria, i ja veurem com quedarà el resultat, ja que té molt a veure amb el turismo la manera en que està el poble. No estem segurs de la qualitat dels serveis que es puguin donar. Parla del deute pendent amb SECOMSA. Ara no hi haurà prous diners per poder saldar-lo i a més tindrem menys serveis, du que hi ha regidories que han estat més sacrificades que altres i pot respondre a vàries mesures.
Els ajustos s’han aplicat a càrrec dels ciutadans de Cambrils que més ho necessiten.
No veuen clar el model de futur. Haurien de fer un esforç propi per veure on volen anar, nosaltres ajudarem quan faci falta però no poden votar a favor del pressupost.

PRÒRROGA CONTRACTE AMB CONSELL COMARCAL PER SECOMSA.

El Sr. Klein diu que aquest acord era necessari, ja que estaven en una pròrroga del contracte i calia aprovar l’ampliació. Les conseqüències poden ser negatives i el seu objectiu és que es conservin els llocs de treball. S’ha de treballar per la qualitat de la neteja i dels treballadors. NMC no té representació al CCBC ni Secomsa mare en
general, només tenen representació a Secomsa Cambrils i estan al costat dels treballadors. Fa història de Secomsa, diu que al seu Consell d’Administració de desembre de 2011 es va fer una proposta d’augment del 1,5% per l’any 2012, però l’Ajuntament i el seu govern demana rebaixes, i així es va votar en contra als pressupostos municipals i aquesta setmana s’informa en el Consell d’Administració iels treballadors es queixen de la manca d’informació i de transparència. No hi ha justificació de projecte al si de Secomsa, faran al·legacions al pressupost i fa esment a la intervenció del regidor Sr. Laguna en TV dient que els treballadors no perdien els seus llocs de treball. Sobre el material diu que es poden reduir despeses fent unes reparacions de la maquinària i reduint alguns serveis, la qual cosa permetria la supervivència del Conveni. Han tingut informació de les amortitzacions de vehicles i contenidors per part de l’enginyer municipal fent menció a justificacions de reduccions en serveis. Repeteix que a Secomsa mare no tenen representació. Diu que hi ha un marge per poder negociar i demana que les reduccions no siguin a costa dels treballadors perquè amb les rebaixes hi ha perill de comiats. Votaran en contratot i que creuen que encara es pot negociar.

EN CONTRA PUJADA PREUS AIGUA (SECOMSA), DELS CURSOS DE FORMACIÓ I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario