domingo, 27 de enero de 2013

Moció del Nou Moviment Ciutadà per Cambrils a favor de mantenir el nom oficial d'Universitat Rovira i Virgili (URV).

MOCIÓ DEL NOU MOVIMENT CIUTADÀ PER CAMBRILS (NMC) A FAVOR DE MANTENIR EL NOM OFICIAL D’UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)

Tot seguint la Declaració realitzada pel Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, com a màxim òrgan de representació dels estudiants i, per tant, com a instrument essencial i bàsic per conciliar i canalitzar les diverses opinions i creences d’aquests,  el Nou Moviment Ciutadà per Cambrils (NMC) manifesta el seu complert desacord amb la moció aprovada el 18 de gener a l’Ajuntament de Tarragona per la qual s’insta a canviar el nom de la Universitat Rovira i Virgili pel d’Universitat de Tarragona.

Tenint present la situació excepcional en què es troben les Universitats d’arreu del país, la disminució en les aportacions econòmiques de l’Estat i la Generalitat, la conseqüent reducció en l’àmbit de la recerca, la disminució del sistema de beques i l’augment dels preus de matrícula, juntament amb altres mesures que envesteixen directament els interessos dels integrants de la comunitat universitària, l’NMC es fa ressò de la Declaració en el sí del Consell d’Estudiants de la URV per la qual no es considera apropiat el canvi de nom de la universitat pública de referència del nostre entorn.

La Universitat s’ha de concebre com un eix vertebrador del coneixement, que pot beneficiar en més o menys mesura el territori en què es situa, i no com un instrument per fer maniobres polítiques, donat que tothom que es veu afectat, directa o indirectament, per ella i per allò que ella representa dins de la societat,  ha de sentir-se orgullós, per igual, de poder gaudir d’un espai comú que fomenti la recerca, la docència, el desenvolupament i, sobretot, uns determinats valors ètics i morals.


Tarragona, Reus, Baix Penedès,  Vila-Seca i Terres de l’Ebre, així com Cambrils amb l’Antena del Coneixement i la Universitat d’Estiu, són els territoris on la Universitat ha impartit el seu paper de motor de creixement i desenvolupament durant els seus vint anys de vida, i tots aquests territoris han volgut obviar o, si més no, han considerat secundari, qualsevol qüestionament al nom de la Universitat de les comarques tarragonines.

A més, essent la tercera Universitat de l’Estat en productivitat científica per nombre de professors, havent titulat a més de 30.000 estudiants i realitzat més de 13.000 publicacions científiques, no necessita adoptar el nom de la capital de la província de Tarragona per tenir més projecció i prestigi, ja sigui nacional com internacional.

En definitiva, mentre que la pròpia Universitat Rovira i Virgili (URV) i els membres que integren la comunitat universitària lluiten i resten preocupats en relació amb la situació econòmica límit en què es troba, sorgeixen de forma innecessària debats buits de contingut que l’únic que poden arribar a comportar és crispació i mala convivència entre els habitants de les ciutats que acullen seus de la Universitat.

Per tot el dit anteriorment, demanem des del Plenari de l’Ajuntament de Cambrils que es prenguin els següents acords:

1) El nostre acord amb la Declaració del Consell d’Estudiants de la URV;
2) Per aquest mateix motiu creiem que s’ha de reafirmar el nom oficial d’Universitat Rovira i Virgili (URV), per haver estat aquest l’històric, el que li ha portat uns bons resultats i el que resulta més solidari amb totes les poblacions del territori que representa;
3) En última instància que es comuniqui el resultat de la votació al mateix Consell d’Estudiants, Rector de la URV, i Secretaria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya.Cambrils, 24 de Gener de 2013

No hay comentarios:

Publicar un comentario